konferencija, znanstveni skup

Međunarodne konferencije


vrijeme: 08.09.2003. - 08.09.2003.

Pozivi na sudjelovanje na međunarodnim konferencijama za zainteresirane stručnjake iz područja društveno humanističkih znanosti.
U Danskoj se 5. lipnja 2004. održava konferencija zanimljiva antropolozima hrane, a tema joj je PROIZVODNJA I POTROŠNJA HRANE U EUROPI IZMEĐU 1914. i 1950. O konferenciji je moguće više saznati na web-adresi: http://websrv5.sdu.dk/conih/food.html ili na e-mailu: fj@adm.sdu.dk od profesora Flemminga Justa (CONIH/University of Southern Denmark). U SAD-u se iduće godine održava konferencija koju organizira INTERNATIONAL SOCIETY FOR TRAVEL WRITING. Krajnji je rok za prijavu izlaganja 1.6.2004., a o svemu je moguće više saznati na adresama: mazzeo@uwosh.edu i www.english.uwosh.edu/ISTW. Prijaviti se do 1.11.2003. možete i na konferenciju naslovljenu MEMORIJA I SADAŠNJOST U POSTSOCIJALISTIČKIM KULTURAMA, koju u veljači 2004. u SAD-u organizira SOYUZ. Više je informacija moguće dobiti na adresama: www.abdn.ac.uk/soyuz i Marko.Zivkovic@reed.edu Zanimljiva bi mogla biti i konferencija SJECIŠTA TELEVIZIJE I PUČKE KULTURE u SAD-u iduće godine. Rok je za prijavu 15.11.2003., a adrese za dodatne informacije su lacylandrum@yahoo.com i www.swtexaspca.org. Rok je za prijavu na konferenciju ZAPADNA PERCEPCIJA ISTOČNOEUROPSKIH IDENTITETA takoder 15.11.2003. Konferencija se također odrzava u SAD-u, a adrese za više informacija su www.h-net.org/~swpca/index.html i mantic@wisc.edu