izložba

Miroslav Župančić Žup izlaže u Varaždinu


vrijeme: 19.03.2009. - 05.04.2009.19,00
mjesto: Varaždin; Galerija starih i novih majstora, Trg M. Stančića 3
organizator: Gradski muzej Varaždin

Izložba skulptura Miroslava Župančića Župa otvara se u četvrtak, 19. ožujka, u 19 sati, u Galeriji starih i novih majstora, Varaždin. Umjetnik će predstaviti djela iz nekoliko tematskih ciklusa, među kojima su: aktovi, brodovi, raspela i najnoviji, animalistički ciklus s motivima bikova i konja, koja se mogu pogledati do 5. travnja.

Sedamdeset izloženih skulptura nastalo je u posljednje tri godine, a prema riječima Ružice Cindori iz kataloškoga predgovora, one predstavljaju najambicioznija Župančićeva kiparska ostvarenja.

Miroslav Župančić Žup rođen je 1949. godine u Zenici, a do 1991. godine živio je Okučanima. Te ratne godine tamo mu je zapaljen atelje i uništeni radovi i doku-mentacija, što je bilo razlogom njegove nemogućnosti sudjelovanja na samostalnoj izložbi u Rimu, uključenoj u Grand prix, koju je 1990. godine osvojio na međuna-rodnoj kiparskoj koloniji u Marinu.


Tijekom četiri desetljeća bavljenja kiparstvom, pri čemu se osobito izražavao u raznim vrstama kamena i u drvu, ostvario je brojna skulptorska djela, od kojih se mnoga nalaze u fundusima muzeja i privatnim zbirkama u Hrvatskoj i inozemstvu. Također, Župančić je i autor skulptura smještenih u javnim prostorima u hrvatskim i inozemnim gradovima: Zagrebu, Crikvenici, Pakracu, Bibinju, Okučanima, Novoj Gradiški, Muenchenu, Torontu, Rimu i dr. te autor više spomeničkih memorijalnih skulptura, kao što je, primjerice, krstionica u crkvi sv. Vida u Okučanima. Za svoj umjetnički rad primio je više nagrada i priznanja te sudjelovao na pedesetak samostalnih i skupnih izložbi.

(I.P., 17.03.2009)