novo izdanje

Nova knjiga - Psihologija kao religija, Kult samoobozavanja


vrijeme: 30.07.2003. - 30.07.2003.
organizator: Verbum

Naklada Verbum objavila je knjigu američkog psihologa Paula C. Vitza pod naslovom: Psihologija kao religija, Kult samoobozavanja.
Psihologija kao religija: kult samoobožavanja je prva knjiga u kojoj je izložen kritici samoobožavajući i narcistički karakter najvećeg dijela suvremene psihologije. Kako je autor i sam ugledni psiholog time ova kritika ima dodatnu težinu i utjecaj. * * * Nakon biheviorizma i psihoanalize, u Americi, a potom i u Europi proširila se humanistička psihologija, koja je naizgled srodnija s kršćanskom slikom čovjeka, a koristi i sličnu terminologiju. Govori se o slobodi i autonomiji čovjeka, o potrebi da se bude ono što jesi, o samoostvarenju itd. Međutim, u takvoj psihologiji u kojoj prevladava sekularni humanizam prije svega se uspostavlja kult samog čovjeka. On ne poznaje nikakve granice niti nadnaravnost, te i kršćanska poruka, ukoliko se s takvom psihologijom udruži, riskira da se pretvori u obični humanizam lišen svake nadnaravne dimenzije. Istražujući psihologiju kroz znanstvene, filozofske, etičke, ekonomske, socijalne i religiozne vidike, ugledni znanstvenik Paul C. Vitz, i sam psiholog, u ovom iznimnom djelu donosi pronicljivu analizu moderne psihologije osuđujući njen samoobožavajući, narcisistički i destruktivni karakter. Bilješka o autoru: PAUL C. VITZ je ugledni američki psiholog, profesor psihologije na Sveučilštu New York. Područje njegovog istraživanja je ono na kojem se susreću psihologija i religija. Autor je niza članaka i knjiga s tog područja. * * * Podaci o knjizi: Knjiga je mekog uveza, ima 270 stranica. Redovna cijena knjige je 85 kn, a cijena za članove kluba Verbum je 68 kn.