natječaj, seminar

Seminari usavršavanja u 2008. godini u Francuskoj


mjesto: Francuska
organizator: Ministarstvo kulture i komunikacije Francuske Republike

Programi usavršavanja za 2009. godinu, koje je pripremilo Ministarstvo kulture i komunikacije Francuske Republike, a izradio ga je Maison des Cultures du Monde u Parizu, podijeljeni su u dva dijela – proljeće 2009.(rok podnošenja prijava je 6. ožujak) i jesen 2009. (rok podnošenja prijava je 20. ožujak).

Ponuđeni su sljedeći seminari/programi:

1. Audiovizualne industrije i tehnološke mutacije u srcu Unije za Mediteran
vrijeme održavanja - 15. do 19. lipnja;
Seminar je namijenjen frankofonim i anglofonim djelatnicima iz područja audiovizialnih medija. Ovaj seminar želi potaknuti raspravu sa predstavnicima Unije za Mediteran o političkim, ekonomskim i pravnim ulozima u audiovizualni sektor, te o kulturnim različitostima.

2. Kulturne politike i upravljanje
vrijeme održavanja - 16. studenog do 4. prosinca;
Seminar organizira Nacionalni opservatorij za kulturne politike u Grenoblu, a pružit će nova znanja iz područja francuske kulturne politike kroz kritičku analizu političkog i administrativnog francuskog modela. Svaki polaznik predstavit će iskustva zemlje iz koje dolazi.

3. Financiranje i ekonomija kulture
vrijeme održavanja - 16. studenog do 4. prosinca;
Seminar je namijenjen službenicima ministarstava, lokalnim zajednicama ili strukturama koje se bave upravljanjem kulturom, a organizira ga Sveučilište Paris-Dauphine. Seminar donosi pregled situacije u Francuskoj sa osvrtom na ekonomsku dimenziju kulturnih aktivnosti.

4. Elektroničko pretraživanje knjižnica
vrijeme održavanja - 16. studenog do 4. prosinca;
Seminar je namijenjen knjižničarima odnosno stručnom osoblju zaposlenom u nacionalnim ili javnim knjižnicama, a organiziran je u suradnji Francuske nacionalne knjižnice i Javne informativne knjižnice.

5. Teorije i prakse arhiva
vrijeme održavanja - 16. studenog do 4. prosinca;
Seminar organizira Uprava za arhive Francuske Ministarstva kulture i komunikacije, a namijenjen je arhivistima. Seminar nudi polaznicima uvid u različitu arhivističku problematiku u Francuskoj i u svijetu, a realizirat će se u vidu konferencija, predavanja i posjeta arhivima.

6. Kulturni boravak
vrijeme održavanja - 16. studenog do 4. prosinca;
Namijenjen je profesionalnim djelatnicima u kulturi odgovornih u rukovođenju javnih ili privatnih institucija iz područja likovnih umjetnosti, muzeja, kazališta, cirkusa, glazbe, plesa, knjižnica, arhitekture, urbanizma i baštine.

Važno je napomenuti da se od kandidata očekuje dobro poznavanje francuskog jezika te da će svoje iskustvo iz područja kulture predstaviti kroz jedan projekt.

Prijavnica (životopis i motivacijsko pismo) se ne šalje izravno u Maisons des cultures du monde nego ju je potrebno proslijediti posredstvom Francuskog instituta u Zagrebu:

Séphane Ré
Francuski institut
Bogovićeva 1
10 000 Zagreb
Hrvatska

Tel: 48 55 222
Fax: 48 56 082
Mob: 99 595 33 74
e-mail: stephane.re@ambafrance.hr
Site: www.ifz.hr

(I.P., 18.02.2009)