natječaj

Poziv na prijavu - Elli Koengaes-Maranda Student Prize


vrijeme: 25.07.2003. - 15.08.2003.

Dodiplomski i poslijediplomski studenti mogu se prijaviti na Elli Koengaes-Maranda Student Prize koju dodjeljuje Ženska folklorna sekcija AFS-a. Važno je da imate objavljeni ili neobjavljeni rad, ne duži od trideset stranica s dvostrukim proredom, koji se bavi ženskom tradicionalnom kulturom i/ili feminističkom teorijom i folklorom. Rok za prijave je 15. kolovoza 2003. Prijave možete slati na adresu: jlmce2@mizzou.edu