predavanje, tribina

Jasmina Talam: Narodni muzički instrumenti u BiH


vrijeme: 20.01.2009. 17,30 h
mjesto: Zagreb, Muzička akademija, učionica L-7 , Lučićeva 3

Predavanje pod nazivom 'Narodni muzički instrumenti u BiH' održat će Jasmina Talam u utorak, 20. siječnja, u 17,30 sati, na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (učionica L-7 , Lučićeva 3).

Mr. sc. Jasmina Talam (FBiH) zaposlena je na Muzičkoj akademiji u Sarajevu na Odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju i u Institutu za muzikologiju. Muzičku akademiju u Sarajevu diplomirala je pod mentorstvom dr. Vinka Krajtmajera s temom 'Ilahije i salavati derviša nakšibendijskog reda u Vukeljićima kod Fojnice' te  magistrirala s temom 'Kordofoni instrumenti tipa dugovrate leute u BiH'. Tema predavanja u okviru je rada na doktorskoj disertaciji.

Urednica je Zbornika VI. međunarodnog simpozija Muzika u društvu, objavljuje u časopisima Muzika, Narodna umjetnost, sudjeluje na međunarodnim i domaćim skupovima, te drži gostujuća predavanja na Filozofskom fakultetu u Ljubljani.

 

(R.P.B., 19.01.2009)