Kazališta, orkestri/ansambli i zborovi


Izvori i metode prikupljanja podataka, obuhvat i usporedivost, definicije i pojašnjenja

U sezoni 2011./2012. ukupno je radilo 137 kazališta. Dio profesionalnih kazališta unutar kuće ili na drugoj lokaciji ima stalne scene tako da je uz 60 profesionalna kazališta radilo i sedam stalnih scena. Profesionalnih kazališta za djecu ima 17. Od toga je šest lutkarskih kazališta. Radilo je i 60 amaterskih kazališta.
 
Izvedeno je 9 057 predstava. Na predstavama je bilo 1 810 337 posjetitelja. Po jednome profesionalnom kazalištu, uključujući scene, prosječno je izvedeno 75 predstava s prosječno 240 posjetitelja po predstavi. U svim kazalištima izvedeno je 1 350 djela. Od toga je 750 djela domaćih autora, odnosno 56%.
 
Tijekom sezone 2011./2012. radio je 21 profesionalni orkestar i ansambl, od toga sedam simfonijskih i velikih orkestara, pet komornih orkestara te devet komornih ansambala. Izvedena su 482 koncerta s 201 920 posjetitelja.
 
Profesionalni zbor je tijekom sezone održao 31 koncert. Na njima je bilo 17 040 posjetitelja.
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado" izveo je 95 koncerata odnosno priredbi. Na njima je bilo 74 726 posjetitelja.
 
Profesionalna kazališta (1998./1999.- 2010./2011.)


Godina Kazališta Posjetitelji u tis.
1998./1999. 14 634
1999./2000. 16 658
2000./2001. 16 815
2001./2002. 26* 879
2002./2003. 28* 1 024
2003./2004. 29 1 043
2004./2005. 29 952
2005./2006. 22 941
2006./2007. 22 959
2007./2008. 22 1 067
2008./2009. 23 1 033
2009./2010. 44 1 184
2010./2011. 53 1 261

*Zbog izmjena u Metodologiji uključena su i kazališta i kazališne družine koje nemaju stalnu dvoranu.


Dječja kazališta (1998./1999.- 2010./2011.)

Godina Ukupno Posjetitelji u tis.
1998./1999. 11 344
1999./2000. 11 337
2000./2001. 10 389
2001./2002. 12 426
2002./2003. 14 429
2003./2004. 13 436
2004./2005. 13 374
2005./2006. 13 370
2006./2007. 13 419
2007./2008. 14 404
2008./2009. 14 379
2009./2010. 18 387
2010./2011. 18 399


Amaterska kazališta (1998./1999.- 2010./2011.)

Godina Ukupno Posjetitelji u tis.
1998./1999. 18 96
1999./2000. 17 90
2000./2001. 22 100
2001./2002. 37 182
2002./2003. 33 131
2003./2004. 33 140
2004./2005. 32 140
2005./2006. 31 173
2006./2007. 34 198
2007./2008. 29 194
2008./2009. 27 169
2009./2010. 23 113
2010./2011. 55 160

Profesionalni orkestri i zborovi (1998./1999.- 2010./2011.)

Godina Broj ansambala Broj koncerata Posjetitelji u tis.
2000./2001. 8 266 185
2001./2002. 29* 655 279
2002./2003. 29 614 286
2003./2004. 28* 776 374
2004./2005. 26 793 409
2005./2006. 27 743 378
2006./2007. 26 795 443
2007./2008. 26 761 318
2008./2009. 24 704 312
2009./2010. 24 717 335
2010./2011. 24 689 289

* Zbog izmjena u Metodologiji uključeni su i orkestri koji imaju samo glazbenike angažirane po autorskom ugovoru

Statističko istraživanje kazališta, orkestara/ansambala i zborova Državnog zavoda za statistiku RH

Periodika: godišnja
Odgovorna osoba: Neda Malešević

- Godišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja, kazališta za sezonu 2010./2011.: KU-1
- Godišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja, profesionalni orkestri, ansambli i zborovi za sezonu 2010./2011.: KU-2
- Godišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja, profesionalni ansambli narodnih plesova i pjesama za sezonu 2010./2011.: KU-3

- Profesionalna kazališta 2006./2007. - 2010./2011. - osnovni pokazatelji
- Profesionalna kazališta 2002./2003. - 2006./2007. - osnovni pokazatelji
- Profesionalna kazališta 1999./2000. - 2003./2004. - osnovni pokazatelji

- Dječja i amaterska kazališta 2006./2007. - 2010./2011. - osnovni pokazatelji
- Dječja i amaterska kazališta 2002./2003. - 2006./2007. - osnovni pokazatelji
- Dječja i amaterska kazališta 1999./2000. - 2003./2004. - osnovni pokazatelji

- Profesionalni orkestri, ansambli i zborovi 2006./2007. - 2010./2011. - osnovni pokazatelji
- Profesionalni orkestri, ansambli i zborovi 2002./2003. - 2006./2007. - osnovni pokazatelji
- Profesionalni orkestri, ansambli i zborovi 1999./2000. - 2003./2004. - osnovni pokazatelji

- Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2011./2012. - razrađeni pokazatelji
- Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2010./2011. - razrađeni pokazatelji
- Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2009./2010. - razrađeni pokazatelji
- Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2008./2009. - razrađeni pokazatelji
- Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2007./2008. - razrađeni pokazatelji
- Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2006./2007. - razrađeni pokazatelji
- Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2005./2006. - razrađeni pokazatelji
- Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2003./2004. - razrađeni pokazatelji

- Umjetničko stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje u sezoni 2010./2011. - graf

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA
 
Izvori i metode prikupljanja podataka
 
Podaci su rezultat obrade statističkih izvještaja koje na Godišnjem izvještaju kazališta (obrazac KU-1) ispunjavaju profesionalna kazališta, profesionalna kazališta za djecu i amaterska kazališta. Na Godišnjem izvještaju profesionalnih orkestara, ansambala i zborova (obrazac KU-2) podatke ispunjavaju profesionalni orkestri, ansambli i zborovi, a na Godišnjem izvještaju profesionalnih ansambala narodnih plesova i pjesama (obrazac KU-3) Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado".

Obuhvat i usporedivost
 
Istraživanje obuhvaća profesionalna kazališta, profesionalna kazališta za djecu i amaterska kazališta, profesionalne orkestre, ansamble i zborove na teritoriju Republike Hrvatske koji su radili u sezoni 2011./2012. te Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado". Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih sezona.

Definicije i objašnjenja
 
Profesionalno kazalište jest kulturno-umjetnička ustanova odnosno umjetnička organizacija sa stalnim profesionalnim ansamblom ili profesionalnim ansamblom koji se angažira za pojedine predstave prema ugovoru.
 
Profesionalno kazalište za djecu jest profesionalno kazalište koje redovito daje predstave za djecu, a u njima osim profesionalnih zaposlenika mogu sudjelovati i djeca.
 
Amatersko kazalište jest kazalište u čijem su ansamblu većinom amateri. Amatersko kazalište može biti samostalno, u sastavu udruge kulturno-umjetničkog amaterizma, doma kulture i slično.
 
Scena je posebno izdvojen kazališni prostor unutar kazališne kuće ili na drugoj lokaciji na kojemu profesionalni ansambl daje kazališne predstave.
 
Profesionalni orkestri i zborovi jesu sastavi profesionalnih glazbenika/pjevača, stalno zaposlenih ili zaposlenih prema ugovoru.
 
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske "Lado" jest profesionalna ustanova čiji je cilj prikupljanje izvornoga nacionalnog folklora i umjetničko prikazivanje narodnih plesova, glazbe i pjesme.
 
Koncert je javni nastup koji ispunjava puni program jedne priredbe, a sudjelovanje na priredbama i proslavama odnosi se samo na dio programa.
 

Kratice
 
SAD Sjedinjene Američke Države
  
 
Znakovi

-  nema pojave

(K.R., 12.03.2013)