Statistika kulture - kultura u brojkama


Odjel za planiranje kulturnog razvitka Uprave za kulturni razvitak i kulturnu politiku Ministarstva kulture kontinuirano prikuplja svu relevantnu dokumentaciju s područja statistike kulture. U segmentu Statistika kulture projekta Culturenet želi se na jednom mjestu učiniti dostupnim svi podaci statističkih istraživanja kulture u Republici Hrvatskoj - od onih tzv. službene statistike (Državni zavod za statistiku) do svih ostalih redovitih ili povremenih statističkih istraživanja kulturnih ustanova, udruga, službi odnosno agencija. U kontekstu pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom u segmentu se želi posredovati i sva relevantna metodološka i informacijsko-dokumentacijska građa od važnosti za proces usuglašavanja hrvatske kulturne statistike s europskom.

Urednici: Boris Jurinić i Sanja Markušev-Jelačić
Suradnici: Stipe Buljan, Nena Franičević-Zlatić i Rafaela Petrović


Statistika kulture i pregovori Republike Hrvatske s Europskom unijom
 

(K.R., 03.03.2009)