Povijesni instrumenti


Popis najznačajnih restauriranih i rekonstruiranih povijesnih instrumenata - orgulja, pozitiva, harmoniuma i Tafelklaviera, spomenika kulture od 1971. - 2002. Izrada: Umjetnička radionica Heferer

1. samostanska crkva sv. Frane u Šibeniku

 • orgulje 20 registara
 • graditelj PETAR NACHICH (NAKIĆ), 1762./restaurirane 1971.

2. župna crkva sv. Marije (pavlinski samostan) u Lepoglavi

 • orgulje 10 registara
 • graditelj ?, 1649. god., povećane 1737./restaurirane 1972/1977.

3. muzej grada Varaždina

 • pozitiv 5 registara (iz dvorca Borl - Slovenija)
 • graditelj RUDOLF RAPPOLT, 1668./restaurirane 1975.

4. franjevački samostan na otok Visovcu

 • orgulje 11 registara
 • graditelj FRANCESCO DACCI ? , 1771./restaurirane 1977.

5. samostanska crkva sv. Petra (Benediktinke) u Cresu, o. Cres

 • orgulje 14 (15) registara
 • graditelj FRANCESCO DACCI ?, druga polovica 18. st./restaurirane 1978.

6. župna crkva u Tisnom (otok Murter)

 • orgulje 16 registara
 • građene 1830.?/restaurirane 1981-1982.

7. kapela sv. Lenarda u Laduču

 • pozitiv 6 registara
 • graditelj JOANNES FRANCISCUS JENESCHEK (JANEČEK) , 1733. god. in Zilla(Celje)/restaurirane 1982.

8. župna crkva sv. Marije Magdalene u Čazmi

 • orgulje 14 registara, 2-manualne
 • graditelj ?, 1767./restaurirane 1973 - 1983.

9. župna crkva Gospe od Blagovjesti u Milni (otok Brač)

 • orgulje 25 registara
 • graditelj ANTONIO i AGOSTINO CALLIDO iz Venecije, 1820./restaurirane 1984.

10. župna crkva Sremska Kamenica, sada se nalaze u ž.c. u Ljubuškom

 • orgulje 8 registara, (3 registra ostala za rekonstrukciju)
 • graditelj JOHANN PUMPP, 1875. /restaurirane 1984.

11. župna crkva Uznesenja BDM u Brezovici

 • pozitiv 6 registara
 • graditelj JANEČEK, 1771., preuredio 1892. Ferdo Heferer/restaurirane 1986.

12. samostanska crkva sv. Mihovila u Zadru

 • orgulje 7 registara
 • graditelj ?, druga polovica 18. st./restaurirane 1990.

13. župna crkva sv. Petra i Pavla u Sv. Petru u Šumi

 • orgulje 10 registara
 • gratitelj GEORG EISL, 1780./restaurirane 1991.

14. župna crkva sv. Martina u Ščitarjevu

 • orgulje 9 registara
 • graditelj SEBASTIAN DOBNIK, 1904./restaurirane 1991.

15. zavičajni muzej u Škripu - otok Brač

 • Hammerklavier (Tafelklavier)
 • graditelj MICHAEL MARIACHER, Venedig oko 1820./restaurirano 1991.

16. župna crkva sv. Lenarda u Kotarima (kraj Samobora)

 • pozitiv 7 registara
 • graditelj ?, 1697. /restaurirane 1992.

17. crkva Majke Božje “Gusarice” u Komiži (otok Vis)

 • orgulje 17 registara
 • graditelj KILLAREVICH, 1670. povećao GIRARDI 1861. /restaurirane 1993.

18. proštenička crkva Majke Božje Jeruzalemske na Trškom Vrhu (kraj Krapine)

 • orgulje 10 registara
 • graditelj ANTON RÖMER, 1765. /restaurirane 1995.

19. župna crkva sv. Mihovila u Omišu

 • orgulje 19 registara, (3 registra ostala za rekonstrukciju)
 • graditelj GAETANO MOSCATELLI ? iz 1792./restaurirane 1996.

20. župna crkva sv. Petra - Zagreb

 • orgulje 25 registara, 2-manualne
 • graditelj FERDINAND HEFERER op. 254, 1924/1971./restaurirane 1996.

21. župna crkva Gospe od Otoka - Solin

 • orgulje 8 registara
 • graditelj HEFERER op. 222, 1913. /restaurirane 1997.

22. župna crkva sv. Vida - Ozalj

orgulje 8 registara

graditelj JOSEF BRANDL op. 65, 1908./restaurirane 1997.

23. crkva Svih Svetih - Trg kraj Ozlja

 • orgulje 4 registara
 • graditelj JOSEF BRANDL, oko 1912./restaurirane 1997.

24. župna crkva sv. Križa - Sveti Križ Začretje

 • orgulje 14 registara, 2-manualne
 • graditelj FERDO HEFERER op. 147, 1894./restaurirane 1997.

25. kapela sv. Ane - Završje kraj Sv. Križa Začretje

 • pozitiv 4 registara
 • graditelj FERDO HEFERER, op. 187, 1904./restaurirane 1997.

26. župna crkva sv. Ante - Tučepi

 • orgulje 11 registara
 • graditelj FERDO HEFERER op. 215, 1911./restaurirane 1997.

27. crkva sv. Jakova - Opatija

 • orgulje 7 registara
 • graditelj BRAĆA ZUPAN op. 65, 1908./restaurirane 1997.

28. župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Povljima (otok Brač)

 • orgulje 13 registara
 • graditelj JACOBI BAZZANI I SIN ,1838./restaurirane 1997.

29. župna crkva sv. Luke Ev. - Kalinovac

 • orgulje 7 registara
 • graditelj MICAHEL HEFERER ,1882./restaurirane 1998.

30. Glazbena škola Karolvac

 • orguljski harmonium, 2 manuala i pedal
 • graditelj JOS. VANICKY, III četvrtina 19. st/restauriran 1998/99.

31. kapela MB Gorske u Loboru

 • pozitiv 5 registara
 • nepoznati graditelj, prva polovica 19. st./restaurirane 1999.

32. župna crkva sv. Marije Sniježne u Belcu

 • orgulje 10 registara
 • graditelj JOSEF SMOLLE, 1863./restaurirane 1999.

33. konkatedrala sv. Lovre u Požegi

 • orgulje 11 registara
 • graditelj FERDINAND HEFERER, 1896./restaurirane 2000.

34. župna crkva Uznesenja BDM u Tuhlju

 • orgulje 8 registara
 • graditelj FERDINAND HEFERER, 1897., pregradio Milan Majdak, 1948. /restaurirane 2001.

35. župna crkva Presvetog Trojstva u Krap. Toplicama

 • orgulje 17 registara
 • graditelj LEONARD EBNER, 1860./restaurirane 2001.

36. župna crkva Bezgrešnog Začeća BDM u Maču

 • orgulje 8 registara
 • graditelj FERDINAND HEFERER, 1887./restaurirane 2001.

37. župna crkva sv. Petra i Pavla u Veleševcu

 • orgulje 14 registara, 2-manualne
 • graditelj MIHAEL HEFERER, 1874./restaurirane 2001.

38. župna crkva sv. Marije Magdalene u Selima kraj Siska

 • orgulje 11 registara
 • graditelj graditelj JOANNES FRANCISCUS JENECHEK 1777./restaurirane 2001.

39. župna crkva Uznesenja Marijina u Duboševici

 • orgulje 16 registara, 2-manualne
 • graditelj JOSZEF ANGSTER, oko 1890./restaurirane 2002.

40. franjevačka crkva sv. Antuna u Osijeku (Tvrđa)

 • orgulje 10 registara
 • graditelj FERDINAND HEFERER, op. 202, 1908./restaurirane 2002.