• HOME
  •  : 
  • PANORAMA
  •  : 
  • FILM
  •  : 
  • Bibliografija knjiga o hrvatskom filmu i kinematografiji

Bibliografija knjiga o hrvatskom filmu i kinematografijiHrvoje Turković, Vjekoslav Majcen: Hrvatska kinematografija, Zagreb, 2003.

Ivo Škrabalo: 101 godina filma u Hrvatskoj, 1896.-1997., Zagreb 1998. (ponešto izmjenjena i proširena inačica knjige Između publike i države)

Ivo Škrabalo: Između publike i države (Povijest hrvatske kinematografije 1896-1980), Zagreb 1984.

Mira Boglić (urednica): Almanac of Croatian Film 1966-1970, Zagreb 1971.

Ranko Munitić: 207 festivalskih dana u Puli 1954-1978, Pula 1978.

Nenad Polimac (urednik) i skupina autora: Branko Bauer, Zagreb 1985.

Petar Krelja i skupina autora: Golik, Zagreb 1997.

Ante Peterlić, Vjekoslav Majcen: Oktavijan Miletić, Zagreb 2000.

Tomislav Pušek (urednik) i skupina autora: Ante Babaja, Zagreb, 2002.

Petar Volk: Estetika moderne animacije. Zagrebačka škola crtanog filma, Beograd 1970.

Ronald Holloway: Z Is for Zagreb, London/New York/South Brunswick 1972.

Ranko Munitić (urednik): Zagrebački krug crtanog filma (I-IV), Zagreb 1978-1986.

Nenad Pata: Život u fantaziji crtanog filma, Zagreb 1984.

Nenad Pata: Majstori zagrebačkog crtanog filma, Zagreb 1996. (ponešto izmjenjena inačica knjige Život u fantaziji crtanog filma)

Vjekoslav Majcen: Obrazovni film. Pregled povijesti hrvatskog obrazonvog filma, Zagreb 2001.

Vjekoslav Majcen: Filmska djelatnost Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar, 1926-1960, Zagreb 1995.

Vjekoslav Majcen: Hrvatski filmski tisak do 1945., Zagreb 1998.

Irena Paulus: Glazba s ekrana. Hrvatska filmska glazba od 1942. do 1990. godine, Zagreb 2002.*Uzeti su obzir samo oni naslovi koji su isključivo posvećeni hrvatskom filmu i kinematografiji, što znači da su izuzete one knjige koje se hrvatskim filmom (i kinematografijom) bave kao jednim od sastavnih dijelova jugoslavenskog filma i kinematografije, koji su im primarana tema.