Medijska umjetnostVladimir Bonačić . DIN. PR18 , stalna kompjuterska instalacija . Zagreb . 1969

Za razliku od drugih vidova umjetnosti medijska umjetnost u Hrvatskoj još nije sustavno obrađivana. Izrada ovog tematskog segmenta [2002.] prvi je pokušaj određivanja pojma medijske umjetnosti u Hrvatskoj u povijesnom kontekstu kao i sastavljanja relevantne baze podataka. S obzirom na to svjesni smo mogućih nedostataka te smo ovaj dokument stukturirali dinamično, poštujući narav medijske umjetnosti same, kao i potrebe za nadopunu i provjeru podataka. Stoga Vas pozivamo na suradnju u vidu Vaših komentara i sugestija.

U prijelaznom periodu iz industrijskog u informatičko društva, od sredine 20. stoljeća do danas, i dio umjetnosti je vezan za informaciju, poglavito onu digitalno generiranu i posredovanu. Govoreći o medijskoj umjetnosti nameće se nerješivo pitanje terminologije i kategorizacija. Na pitanje ‘Što je medijska umjetnost?’ (ne)moguće je odgovoriti jednako kao i na pitanje ‘Što je umjetnost?’. Potrebno je naglasiti da je sam pojam podložan relativno brzom redefiniranju u kontekstu datog vremena. Sam generalni termin ‘medijska umjetnost’ danas se naziva se i umjetnošću novih tehnologija te umjetnošću novih medija. Posljednjih tridesetak godina koristili su se i generalni termini: multimedija, elektronska umjetnost, prošireni mediji i dr. [više o terminima i podklasifikaciji područja].

Ovdje ćemo obraditi medijsku umjetnost koja se kritički odnosi prema medijima, s naglaskom na umjetnosti komunikacijskih medija i umjetničku upotrebu elektronskih medija od 1960ih nadalje. Budući da su hrvatska konceptualna umjetnost 1970ih i 1980ih, te video umjetnost kao njihov dio, relativno dobro obrađena područja (jedina potpuna baza podataka radova medijske umjetnosti je ona o video radovima 1971 - 1999, ovdje ćemo se njima manje baviti, prije svega jer će se uskoro obraditi i u pregledima likovne i filmske umjetnosti. Od 1990ih nadalje medijska umjetnost se poima u kontekstu medijske kulture - otvorenom području praktičnog djelovanja i kritičke teorije na razmeđi konceptualne umjetnosti, društvenog i političkog aktivizma i tehnologije.