smotra, revija

Koncert - Gudački kvartet SEBASTIAN


vrijeme: 05.05.2003. - 05.05.2003.20 h
mjesto: Mala dvorana Vatroslav Lisinski
organizator: Talijanski kulturni institut u Zagrebu

U ponedjeljak 5. svibnja u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski održat će se koncert gudačkog kvarteta Sebastian uz gosta Pierluigi Camicia na glasoviru.
Kvartet Sebastian: Anđelko Krpan, violina Korana Rucner, violina Nebojša Floreani, viola Zlatko Rucner, violončelo gost: Pierluigi Camicia, glasovir Program: J. Haydn: Gudački kvartet u D-duru op.64 br.5 - Ševa I. Zajc: Gudački kvartet u E-duru J. Brahms: Glasovirski kvintet u f-molu op.34 Istituto Italiano di Cultura di Zagabria Preobraženska 4 10000 Zagreb tel: 00385 1 4830 208 (9) fax: 00385 1 4830 207 e-mail: zg@italcult.net