izložba

Pomorska obitelj Moretti


vrijeme: 19.12.2007. - 11.01.2008.19,00
mjesto: Trogir; Muzej grada Trogira, Galerija Cate Dujšin-Ribar, Gradska vrata 4
organizator: Muzej grada Trogira / Državni arhiv u Rijeci

Izložba 'Pomorska obitelj Moretti' otvara se u srijedu, 19. prosinca, u 19 sati, u Muzeju grada Trogira. Izložba traje do 11. siječnja 2008.

'Morettijeva kuća sa svojom unutrašnjosti, sa svojim umjetninama, knjižnicom i arhivom, svjedoči o duhu vremena, potvrđuje da je stambena građanska kultura u Trogiru dosezala u mnogo čemu europsku razinu i vrsnoću. Morettijevi povremeno, od 1864. godine, borave u ljetnikovcu na otoku Drveniku Velom, kada Ivan Andrija Moretti kupuje dio otoka od dotadašnjih vlasnika otoka obitelji Burić, a dio stječe od svoga punca Lovre Burića.

Obitelj Moretti posjeduje i zanimljivu zbirku slika i grafika iz XVIII. i XIX. stoljeća. Portret Krste Morettija iz 1802. godine svjedoči nam o nesreći na moru nakon koje se kapetan Moretti dao portretirati, o čemu govori zabilješka na samoj slici. Nesreću opisuje u brodskom dnevniku sačuvanom kod nasljednika. Plovidba i lađa prisutne su u molitvama i na drugim svetim slikama.

Morettijevi su posjedovali i obiteljsku knjižnicu, kojoj su pridavali posebnu pažnju, što je vidljivo iz ex librisa sa stiliziranim slovom M, koji su pomorski kapetani tiskali u Veneciji. Pomorske knjige i priručnici u njihovoj kući svjedoče o naobrazbi kapetana i brodskih pisara XVIII. i XIX. stoljeća.

Sačuvana arhivska zbirka obitelji Moretti potvrđuje ne samo kulturu toga roda i njegovih učenih pojedinaca, već i kulturu cijeloga grada Trogira. Najveći dio arhiva obitelji Moretti su isprave, ovjereni prijepisi i originali o raznim članovima obitelji, krštenice, spisi o školovanju, razni računi, priznanice, bilješke, imovinski spisi, katastar obiteljskih zemalja, ugovori o prodaji i kupnji nekretnina… Ova građa pridonosi rasvjetljavanju trogirske topografije i društvenih odnosa u povijesti grada Trogira. Iz njih saznajemo o častima i sposobnostima Morettijevih zbog kojih obnašahu dužnosti u Komisiji za Projekt poboljšanja obalne plovidbe, u Upravi za Dalmaciju, u komunalnoj i crkovinarskoj službi grada Trogira…

U arhivu se ističe pomorska arhivska građa: atlasi iz 1680. i 1726. godine, ferman, teretnice, police osiguranja, brodski dnevnici koji spadaju među naše najstarije rukopise te vrste uopće. Iz njih se uočavaju pojedinosti političkih, privrednih i navigacijskih prilika onoga vremena. Osjeća se strujanje živog trgovačkog prometa na Sredozemlju, između španjolskih, talijanskih, grčkih, turskih i naših luka, prepoznaje se vrsta tereta koji je tu kolao. Na svojim putovanjima Morettijevi su susretali mnogo danskih, engleskih, dubrovačkih i ostalih jedrenjaka. Iz knjiga računa doznajemo imena mornara, članova posade i njihova mjesečna primanja, nabavke za opremanje i popravke broda...

Posebnu cjelinu čini zbirka karata-crteži i opisi mjesta i naselja gledanih s broda ili s obale, s jarbola na brodu ili humka uz obalu, sa strane, odozgo iz ptičjeg leta. Izgubile su oštrinu, boje su im izblijedjele pa su slične pamćenju i uspomenama. Slagane jedna uz drugu, predočavaju onodobnu sliku svijeta. S različitim znakovima, crtama, putanjama, imenima na kartama su zabilježene putanje putovanja, luke polaska i povratka, luke iskrcaja, mjesta havarija... Mnoge su luke u međuvremenu promijenile imena. Neke su izgubile na važnosti. Lako se može zalutati među imenima i oblicima na starim kartama Mediterana. Pomorski kapetani u Dalmaciji, pa tako i Morettijevi, vješali su uokvirene karte u svojim domovima na najvidnijim mjestima - uz raspelo, ex voto ili obiteljske portrete, u čast moru i na ponos pomorstvu.

U cjelini sačuvana zbirka obitelji Moretti potvrđuje ne samo kulturu toga roda i njegovih učenih pojedinaca, već i kulturu grada Trogira. Izložba, dadako, ne donosi potpun popis imovine, ono što su nama tek artefakti i izlošci, baštinicima znače još žive i drage obiteljske relikvije.' Danka Radić

Više (word dokument, 30,208 kb)