natjecanje

Internet Novinarstvo


vrijeme: 22.04.2003. - 22.05.2003.
mjesto: Internet
organizator: Udruga studenata novinarstva i mladih studenata Demiurg

prebacila u nasu aplikaciju - dea