novo izdanje

Mario Kopić: 'Nezacjeljiva rana svijeta'


vrijeme: 12.09.2007. - 12.09.2007.
mjesto: Zagreb

Nova knjiga Marija Kopića 'Nezacjeljiva rana svijeta' objavljena je u biblioteci časopisa Tvrđa (časopis za teoriju, kulturu i vizualne umjetnosti), a suizdavači su Hrvatsko društvo pisaca i Izdanja Antibarbarus.

Iz teksta Žarka Paića, urednika biblioteke Tvrđa:

'…Kopić iscrpno tematizira sedam glavnih zadaća 'nove humanistike', 'humanistike sutrašnjice' ili 'humanistike za sutra' kako to navodi Jacques Derrida: 1. napisati novu povijest čovjeka, odnosno čovječanstva i problematizirati dosad važeće pojmove i razlike, poput razlike između čovjeka i ostalih živih bića; 2. oblikovati novo razumijevanje demokracije i suverenosti, iznova odrediti odnos između žene i muškarca, između države i državljanina, između ljudskih prava i nacionalne države; 3. iznovice odrediti odnos između profesionalnosti i konfesionalnosti i u tom okviru pozvanost sveučilišta; 4. dekonstruirati kulturu i umjetnost, posebice književnost, naime iz točke motrišta razlikovanja između realnog i imaginarnog, odnosno fikcionalnog; 5. nanovo reflektirati odnos između konstativa i performativa, štostva i trebanja, faktičkog i normativnog; 6. odrediti novu ulogu autoriteta, odnosno ulogu autoriteta na novim ishodištima; 7. najaviti ono što se čini nemogućim i što može donijeti samo nenajavljivi Događaj, neočekivani događaj onkraj opreke između konstativa i performativa. (…) Knjiga Marija Kopića 'Nezacjeljiva rana svijeta' izazovna je jer otvara mnoštvo aktualnih pitanja odnosa hermenutike i semiotike kulture, estetike, filozofije politike i filozofije prava u suvremeno doba praznine i odustajanja od bitnih promišljanja svijeta na kraju povijesti.'

Bibliografija Marija Kopića + Tekst Žarka Paića (word dokument, 48,128 kb)