natječaj

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi


vrijeme: 19.07.2007. - 15.09.2007.
organizator: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

U proračunu RH osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti koje hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete. Posebno će se vrednovati programi koji promiču interkulturni dijalog.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sudjelovati mogu:
- redovne djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Republika Hrvatska te strukovnih udruga u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku;
- glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, suvremeni ples i pokret;
- kulturno-umjetnički amaterizam;
- dramske umjetnosti, nacionalna kazališta i kazališni amaterizam;
- filmske komplementarne djelatnosti, zaštite filmske baštine i promicanje hrvatskog filma;
- izdavanje časopisa i tiskovina u kulturi te akcija i manifestacija u književno- nakladničkoj djelatnosti;
- knjižnične djelatnosti;
- muzejsko-galerijske djelatnosti;
- likovne umjetnosti, likovnih monografija, dizajn i arhitektura;
- nove medijske kulture;
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara;
- arhivske djelatnosti;
- međunarodne suradnje;
- informatizacija ustanova u kulturi;
- *programi digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
- investicijske potpore (programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture).

U okviru programa javnih potreba u kulturi, posebni natječaj raspisat će se za potporu i otkup vrijednih knjiga, poticanje književnog stvaralaštva, potpore knjižarama za programe promocije knjige i čitanje, proizvodnju filmova, poticanje glazbenog stvaralaštva.

Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnog dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (arheološka, konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) i izvođenje radova.

Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama, prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica, predlagatelj prijavljuje pojedinačno.

Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti obavezno se popunjava priloženi obrazac 'Plan projekta digitalizacije'.

Rok za podnošenje potpunih prijava je 15. rujna.
Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne kulturne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: do 15. rujna 2007. godine ili do 15. ožujka 2008. godine.

Prijavnice

*Po prvi puta Ministarstvo kulture uvodi prijavnice za novu programsku djelatnost – digitalizaciju u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti. Prijavnice se odnose na Nacionalni projekt “Hrvatska kulturna baština“ kojemu je cilj stvoriti i učiniti dostupnim skup digitalnih zbirki prepoznatljivog i nacionalno relevantnog sadržaja te kroz rad na projektu jačati institucionalnu sposobnost uključenih ustanova. >>>