predstavljanje

Stanka Gjurić & Martin Mrzljakn na Digital Arts Award


vrijeme: 27.03.2007. - 27.03.2007.

Dvoje hrvatskih umjetnika, Stanka Gjurić i Martin Mrzljak, sudjeluju na UNESCO Digital Arts Award 2007. u Parizu, audio-vizualnom natječaju vezanom uz grad u kojem živimo. Uz sliku i zvuk umjetnici su priložili i svoj esej o gradu i opis svog rada.

Osnovna tema je globalni dijalog kroz umjetnost kao vitalnu snagu pozitivnih promjena u društvu, te način na koji reagiramo na našu okolinu, neposredno i globalno. Svoje su radove poslali autori iz čak pedesetak zemalja: Japan, Kina, Njemačka, Francuska, Velika Britanija, Izrael, Palestina, Sirija, Švicarska i mnoge druge.