konferencija, znanstveni skup

Međunarodna konferencija o kulturnom turizmu – Prijave


vrijeme: 14.11.2006. - 16.11.2006.
mjesto: Göteborg, Švedska
organizator: ECNT mreža

Od 22. do 24. studenoga održat će se 3. konferencija ECNT mreže za kulturni turizam pod radnim nazivom 'Kreativna budućnost – kulturni turizam kao održiv i rastući sektor', u Göteborgu (Švedska). Prijave traju do 16. studenoga.

Ciljana publika konferencije jesu: stručnjaci u području kulturnog turizma i planiranja, političari, poslovni ljudi, te predstavnici kulturnih sektora iz cijele Europe.

Radni jezik konferencije: engleski jezik uz simultani prijevod na španjolski.
Konferencija će se održati u Göteborgu (gdje je sada jesenje doba).

Svi detalji o konferenciji mogu se saznati na Internet stranici: www.congrex.com/ectn2006