natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – MeetShareDance Association, Španjolska


prijava: 31.07.2021.
mjesto: Španjolska

Udruga MeetShareDance promiče primjere dobre prakse u području inkluzivnih umjetničkih praksi i potiče Međunarodnu plesnu mrežu za pojedinačni i grupni rad koji spaja ples i invaliditet. Traže partnere za prijavu na Poziv za europske projekte suradnje u kategoriji malih projekata suradnje, a u području izvedbenih umjetnosti, edukacije u plesnom sektoru, digitalne umjetnosti te inkluzije i dostupnosti.

Partner Search from Spain

 
Kontakt:
Monika Pozek
+34653594307
Web: www.meetsharedance.com

(R.P.B., 11.06.2021)