natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Les Concerts de Poche, Francuska


prijava: 01.09.2021.
mjesto: Francuska

Les Concerts de Poche traži projekte partnere za prijavu na Poziv za europske projekte suradnje 2021. u kategoriji srednjih projekata suradnje, a u funkciji vodećeg partnera. Les Concerts de Poche je putujuća udruga stvorena kako bi se poznati klasični, jazz i operni umjetnici približili ljudima koji žive u ruralnim područjima i četvrtima s niskim prihodima.

Partner Search from France
 
Kontakt:

Nathalie Roudaut
nathalie.roudaut@concertsdepoche.com
Web: https://www.concertsdepoche.com/

(R.P.B., 11.06.2021)