natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Homeworld Ltd., Mađarska


prijava: 01.09.2021.
mjesto: Mađarska

Homeworld Ltd. traži projektne partnere za prijavu na Poziv za europske projekte suradnje 2021. u kategoriji malih projekata suradnje u području kulturne baštine. Konkretno, žele biti partneri u projektima u čijem je fokusu kulturna baština dvadesetog stoljeća, a koji se bave povijesnom edukacijom i povijesti tiska.

Partner Search from Hungary

Kontakt:


István Mihalcsik
mihalcsik.istvan@huszadikszazad.hu
+36309608271
Web: www.homeworld.hu; www.huszadikszazad.hu
               

(R.P.B., 10.06.2021)