natječaj

Otvoren natječaj za izlaganje u Garaži Kamba za 2022. godinu


prijava: 15.07.2021.

Garaža Kamba nastavlja podržavati izložbe i projekte bazirane na site-specific intervencijama, kao i inovativnom korištenju (ne)mogućnosti prostora ove (ne)obične garaže, a posebno ih privlače područja temporalnosti i prostornosti, istraživanja i oslobođenog. Zanimljive su im prakse koje surađuju ili putem komunikacije s publikom i zajednicom ostvaruju svoje ideje te inovativne kustoske prakse (čak i za nekustose). Rok za prijavu je 15. srpnja 2021.

Zanimljive su im prakse koje surađuju ili putem komunikacije s publikom i zajednicom ostvaruju svoje ideje te inovativne kustoske prakse (čak i za nekustose). Također su otvoreni mogućnosti razvijanja vaših (digitalnih ili fizičkih) projekata i promišljanja, ali i relacijskom te radioničkom tipu događaja. Prijaviti se mogu pojedinačni autori, više autora, kolektivi te kustosi i kustoski kolektivi.
 
Garaža Kamba je pop-up galerija na adresi zagrebačkog dvorišta Ilice 37 u kojemu od 2017. godine djeluje u kontekstu visokokvalitetne umjetničke produkcije, dvorišnih derneka, site-specific instalacija, turnirskih happeninga, međunarodnih rezidencija i generalnog programa neklasičnog izložbenog formata. U fokus svoga djelovanja postavljena je potpora, suradnja i nadograđivanje umjetnika i kustosa, ali i razotkrivanje potencijala koje se skriva iza white boxa.
 
Prijave se šalju isključivo e-mailom na adresu garaza.kamba@gmail.com do 15. srpnja 2021. godine (u ponoć)
 
Prijava treba sadržavati:
– životopis/e prijavitelja i suradnika – do jedne stranice teksta
– koncept izložbe/projekta – do dvije stranice teksta
– ogledni vizualni materijali
– prijedlog mogućih vremenskih termina izlaganja
– troškovnik ako je prijavljen rad u fazi istraživanja, produkcije ili zahtjeva drugu financijsku podršku
 
Garaža Kamba izlagaču osigurava:
- autorski honorar
- predgovor izložbe
- dizajn i tisak materijala
- troškove otvorenja
 
Ako u roku od 5 radnih dana od slanja prijave ne dobijete potvrdu o zaprimanju, molimo kontaktirajte nas na mail.
 
Prijave razmatra savjet Garaže Kamba, a rezultati će biti objavljeni na webu Garaže Kamba najkasnije do 31. srpnja 2021. godine (www.popupkamba.com).
 
Za sva pitanja ili nedoumice kontaktirajte nas na: garaza.kamba@gmail.com.
 
 

(R.P.B., 09.06.2021)