obavijest

Objavljena knjiga Maje Matković 'Moji Zmijavci – Rječnik'


vrijeme: 09.06.2021.
mjesto: Zagreb

Knjigu Maje Matković 'Moji Zmijavci - Rječnik običajnik jednoga sela i drugih sela u Imotskoj krajini' objavila je Hrvatska sveučilišna naklada.

Recenzentica knjige Tomislava Bošnjak Botica napominje kako je u rječniku zabilježeno oko 4000 natuknica o riječima u jednome mjesnom govoru, čija uporaba, nesumnjivo zahvaća mnogo šire područje te uključuje gotovo cijelu Imotsku krajinu, zapadnu Hercegovinu i Okobiokovlje.
 
Posebno je vrijedno, smatra, s obzirom na postojanje nekoliko rječnika s toga područja, zapažanje značenjskih i akcenatskih razlika među naizgled zajedničkim leksemima, što može doprinijeti istančanijim dijalektološkim analizama.
 
Natuknice su oprimjerene brojnim frazemima, koji su također naglasno obilježeni, piše Bošnjak Botica i dodaje kako rječnik nije tipični dijalektološki rječnik.
 
Radi se o knjizi, naglašava, koja uključuje brojne etnološke, kulturološke, sociolingvističke, kulinarske i slične napomene te književnoumjetničke crtice, kojima se pojedina riječ ili izraz dodatno tumače i smještaju u kontekst vremena i prostora.
 
Ocjenjuje kako djelo s pravom nosi dopadljiv podnaslov - rječnik običajnik - jer nije riječ o tipičnom rječniku, nego se kroz njegov sadržaj provlači i jedna priča kao prinos očuvanju nematerijalne kulturne baštine.
 
"Moji Zmijavci – rječnik običajnik" donosi važnu dijalektološku građu popraćenu vrijednim etnološkim, kulturološkim i sociolingvističkim podatcima koja će bez sumnje obogatiti ne samo konkretni geografsko-jezični prostor Imotske krajine nego i hrvatsku dijalektologiju i etnologiju", piše Bošnjak Botica.
 
Knjiga je, naglašava, napisana pristupačnim znanstveno-popularnim stilom, kojim može doprijeti i do stručno manje upućenih korisnika a da to ne utječe na njezinu znanstvenu ozbiljnost kad je posrijedi iznesena jezična građa i njezina obradba.
 
Maja Matković rođena je u Imotskom 1957. godine. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirala jugoslavenske jezike i književnosti te francuski jezik. Piše o jeziku i udžbenicima. Objavila je više knjiga, među kojima i knjige "Ah, taj hrvatski" te "Pravopis i gramatika stihom i slikom". (Hina)

(R.P.B., 09.06.2021)