natječaj

Program EU Kreativna Europa: poziv na partnerstvo – Scientific and Research Association for Art, Cultural and Educational Programmes and Technology EPEKA, Social Enterprise, Slovenija


prijava: 01.09.2021.
mjesto: Slovenija

Scientific and Research Association for Art, Cultural and Educational Programmes and Technology EPEKA, Social Enterprise je NGO koja traži partnere za prijavu na bilo koji otvoreni Poziv u okviru programa Kreativna Europa koji u fokusu ima kulturu, medije ili glazbu. EPEKA ima bogato iskustvo u projektima koji su sufinancirani kroz EU programe, otvoreni su za doprinos u više područja, a posebno ističu područja vezana uz umjetničke galerije, glazbene produkcije te manjinske kulture.

EPEKA želi sudjelovati kao projektni partneri ili hosting organization.
 
Partner Search from Slovenia
 
Kontakt:
Matej Tisaj

(R.P.B., 07.06.2021)