natječaj

Objavljeni prvi pozivi u sklopu novog Potprograma MEDIA 2021. – 2027.


prijava: 25.08.2021.

DKE – Ured MEDIA Hrvatske najavljuje prve pozive u sklopu novog Potprograma MEDIA 2021. – 2027., i to redom: europski mini razvoj skupnih projekata, europski razvoj skupnih projekata, TV i online sadržaj, europski festivali, mreža kina te filmovi koji putuju.

Trenutačno je objavljeno šest poziva Potprograma MEDIA (klikom na link imat ćete detaljan uvid u poziv), uz napomenu da će se prijavnice za ispunjavanje objaviti naknadno:
Direktan link na pozive Potprograma MEDIA 2021. – 2027.: MEDIA 2021. – 2027. - pozivi

Također se mole svi prijavitelji, ako već nisu, da se registriraju putem novog portala na vrijeme. Detaljnije o postupku registracije pogledajte ovdje: The Funding & Tenders Portal for Beginners!

Opširnije na: DKE – Ured MEDIA Hrvatske
 

(R.P.B., 04.06.2021)