izložba

Izložba 'Radikalne geometrije'


vrijeme: 01.06.2021. - 01.07.2021.
mjesto: Zagreb, LEXART skladište, Frankopanska 22-24

LEXART poziva na izložbu Radikalne geometrije koja se otvara 1. lipnja u 19 sati, u prostoru LEXART skladišta u Zagrebu, a trajat će do 1. srpnja 2021. Riječ je o umjetničkom projektu koji se, kroz sinergijsko djelovanje umjetnika iz različitih sfera umjetnosti, u cijelosti referira na fascinantan umjetnički pothvat arhitekta Nikole Bašića ostvaren realizacijom Spomen obilježja kornatskim vatrogascima na otoku Kornat.

Na izložbi sudjeluje jedanaest umjetnika: Krešimir Damjanović, Dean Jokanović Toumin, Nikica Jurković, Petar Katavić, Jelena Perić, Zvonimir Prusina, Dubravka Rakoci, Jadranko Runjić, Edita Schubert, Goran Trbuljak, Roman Uranjek.

Ovdje je riječ o umjetničkom projektu koji se, kroz sinergijsko djelovanje umjetnika iz različitih sfera umjetnosti, u cijelosti referira na fascinantan umjetnički pothvat arhitekta Nikole Bašića ostvaren realizacijom Spomen obilježja kornatskim vatrogascima na otoku Kornat.
Niki Bašiću je ljudska tragedija bila okidač za koncepciju i realizaciju ingenioznog arhitektonskog umjetničkog rješenja – horizontalni križevi u suhozidu.
Naš rezultat, kao koncept LEXART - ovog projekta pod naslovom ‘Radikalne geometrije’, zasniva se na njegovoj premisi. Nikin proces je naš okidač!

« Kornatski ‘kameni katastar’ impresivnih razmjera i na prvi pogled zagonetne svrhovitosti doima se u apstraktnoj likovnosti geometriziranog pejzaža kao arhaični land art. Ipak, kornatska suhozidna mreža više je od svega monumentalna metafora ljudskog truda, trpljenja i žrtve, ali i neuništive nade. » *

Tema LEXART - ovog projekta ‘Radikalne geometrije’, u potpunosti usuglašena s autorom Bašićem, prezentira minimalizam u svojoj esenciji, koji potiče i pobuđuje interes kako mladih tako i zrelih, već afirmiranih umjetnika i drugih stvaratelja.
Podloga za iskorak u sljedećoj fazi odvodi nas na teoretsku čistinu lišenu svake špekulacije, kada rezultat ove prve izložbe bude možda zalog da ona postane samo prva u nizu pod istim naslovom.
S jedne strane autorov artefakt uzrokovan ljudskom tragedijom, postaje, kao impuls tog rezultata na drugoj strani polazište u potpuno novom procesu ka konstataciji minimalizma kao takvog. Na neki način može se činiti i naivnim, ali tu konstataciju sigurno možemo kvantificirati kao kvalitativni rezultat tog impulsa. 

(Dean Jokanović Toumin)


* Nikola Bašić: Spomen obilježje kornatskim vatrogascima. 2010.

(D.H.F., 31.05.2021)