natječaj

Galerija Događanja - Poziv na natječaj za izlaganje u 2022. godini


prijava: 22.06.2021.

Galerija Događanja poziva umjetnike/-ice da se prijave na natječaj za izlaganje u 2022. godini. Na natječaj se mogu prijaviti umjetnici svih vizualnih područja. Rok prijave je 22. lipnja 2021. godine.

Prijava treba sadržavati:

- životopis
- opis projekta (maksimum jedna kartica teksta)
- vizualne materijale koji se predlažu za izlaganje.
Fotografije u jpg formatu (maksimalno 8 fotografija); Video radovi  mp4 formatu (maksimalno 5 video radova)
-Kontakt
(ako umjetnik predlaže isti program u više galerija u Zagrebu, treba navesti nazive galerija)
Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis odabranih kandidata bit će objavljen na www.knap.hr.

Odabrane umjetnike/-ice „Galerija Događanja“ predlaže za sufinanciranje Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvu kulture i medija RH.

Prijave slati na e-mail: galerija@knap.hr


(D.H.F., 31.05.2021)