natječaj

ReArt Festival 2021. - Natječaj za skulpturu/instalaciju na temu 'Mali princ'Pozivaju se umjetnici da se prijave za izradu glavne skulpture / instalacije koja će se izložiti u sklopu ReArt Festivala od 18. do 20. lipnja 2021 god. u gradu Osijeku! Natječaj je otvoren do 1. lipnja 2021.
 
O Natječaju za skulpturu/instalaciju na temu ''Mali princ'' u sklopu ReArt festivala 2021.

Izložbeni dio programa svake godine čini neizostavan dio ReArt festivala, te je pri svakom svom izdanju podređen određenom tematikom i načinom umjetničkog izražaja.
Tvojom divovskom skulpturom/instalacijom želimo obogatiti maleni svijet našega princa!
Tematskim pristupom radovima kroz ReArtovu platformu svake godine, propituju se novi motivi, otvarajući tako neiscrpan izvor inovativnih ideja za umjetničko stvaralaštvo.
ReArt konceptom recikliranih skulptura i instalacija (ili reciklažno-umjetničkih intervencija), potičemo umjetnike na promoviranje svojih radova na jedan drugačiji način, stvarajući pri tomu platformu umjetničkog predstavljanja.
 
Kako sudjelovati?
Potrebno je na gore navedenu temu izraditi skicu za glavnu  skulpturu/instalaciju ReArt Festivala.
Po izradi skice, poslati kvalitetnu fotografiju, opis i dimenzije rada elektroničkim putem na e-adresu: reartizlozbe@gmail.com
Odabrani umjetnik/ca će za svoj rad dobiti iznos u vrijednosti od 1.000,00 kn za materijal (materijal može birati prema svojoj želji), plus 1.000,00 kn honorara.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi umjetnici autori i/ili autorske grupe u zemlji.  Prijavom rada autori pristaju na uvjete ovoga poziva, kao i na javno izlaganje i publiciranje  istog.
 
Rok za prijavu skice na ReArt festival ''Mali princ“ je do 01. lipnja 2021.
O ishodu selekcijskog postupka sudionici će bit obaviješteni do 05. lipnja 2021. godine.

http://udrugareart.blogspot.com/
https://www.facebook.com/udrugareart
https://www.instagram.com/udruga.reart/
https://www.youtube.com/channel/UCM-YNOEploaIxobWegq5tWQ

(D.H.F., 14.05.2021)