natječaj

Natječaj za koncept 36. Salona mladih


prijava: 12.07.2021.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika raspisuje Natječaj za koncept 36. Salona mladih, s rokom prijave do 12. srpnja 2021.
 
36. salon mladih sastoji se od glavnog koncepta koji se bira ovim natječajem, a predstavlja se u galerijama Doma HDLU / Meštrovićevog paviljona te od izložbe Situacija za koju Organizacijski odbor Salona mladih imenuje selektora, kako bi se pružio širok presjek stvaralaštva mladih suvremenih umjetnika, koja se odvija u nizu dodatnih galerijskih prostora. 36. salon mladih održat će se u periodu travanj – lipanj 2022.
 
Za glavni koncept 36. salona mladih, prijaviti se mogu:
 • umjetnici;
 • umjetničke organizacije;
 • umjetnički kolektivi;
 • kustosi;
 • kustoske platforme.
Prijava treba sadržavati:
 • opis koncepta (max. 5.000 znakova);
 • razradu popratnog programa koji fokus stavlja na prezentaciju radova mladih umjetnika;
 • opis specifičnih tehničkih zahtjeva za provedbu izložbe (ukoliko je primjenjivo);
 • troškovnik;
 • CV i profesionalne reference predlagatelja.
Dostava prijava:
Potrebno je ispuniti prijavnicu.
Prijave se dostavljaju isključivo u elektronskom obliku na: galerije.hdlu@gmail.com s naznakom: 36. SALON MLADIH.
Rok za dostavu prijava: 12. srpnja 2021. (23:59).  
Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.
Razmatranje i odabir koncepta vršit će Organizacijski odbor 36. salona mladih: Tomislav Buntak, Josip Zanki, Ida Blažičko, Fedor Fischer, Monika Meglić, Alen Novoselec i Melinda Šefčić.
 
Napomene:
 • organizacijski odbor zadržava pravo razgovora s predlagateljem s ciljem razrade predloženog koncepta;
 • predloženi troškovnik nije obvezujući za HDLU te ovisi o osiguranim sredstvima, a usklada troškovnika i raspoloživih sredstava vršit će se u dogovoru s odabranim predlagateljem;
 • HDLU pridržava prava korištenja predanih materijala odabranog koncepta u svrhu promidžbe izložbenog programa galerija u svim medijima, katalozima, pozivnicama, web stranici i sl.
 • HDLU zadržava pravo poništenja natječaja u slučaju da Organizacijski odbor ne odabere niti jedno od predloženih koncepata.
 • organizacijski odbor, u dogovoru s autorom koncepta, bira Odbor za selekciju radova te Odbor za dodjelu nagrada Salona mladih
 
Kontakt osoba: Martina Miholić, martina.hdlu@gmail.com, 0997326127
 
Prilozi:
Tlocrti i presjeci:
Presjek zgrade Doma hrvatskih likovnih umjetnika
Tlocrti galerija Bačva, Prsten i PM
 

(D.H.F., 12.05.2021)