natječaj

Fondacija za kinematografiju Sarajevo objavila natječaje za podršku proizvodnji i komplementarnim djelatnostima za 2021. godinu


prijava: 19.06.2021.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo objavila je natječaje za podršku proizvodnji filmskih projekata svih kategorija, komplementarne djelatnosti i odabir članova žirija za vrjednovanje svih projekata za 2021. godinu kao i sve prateće pravilnike i poslovnike i obrasce.

Također, Fondacija se ove godine puno više otvara i prema korisnicima u regiji te shodno tome poziva sve producentske kuće udruženja i institucije iz susjednih zemalja koji imaju spremne produkcije i projekte da se čim prije moguće sa svojim BH partnerima prijave na otvorene natječaje. 
 
U godini u kojoj Fondacija za kinematografiju raspolaže sa nikad manjim iznosom za podršku proizvodnji filmskih projekata i svim komplementarnim djelatnostima nikada prije u tekućoj godini nije tako rano bio raspisan natječaj za sve navedene kategorije.
 
Iako raspolaže sa zaista skromnim budžetom za sve kategorije, Upravni odbor Fondacije odlučan je da se podrži što više novih projekata u proizvodnji i komplementarnim djelatnostima te je shodno tome prilagodio i poslovnik o procedurama  i kriterijima za dodjelu sredstava za izbor korisnika sredstava kao i poslovnik o visinama podrške za ovu godinu.
 
Kao glavna izmjena poslovnika tu je članak da sve producentske kuće i udruženja koja su već prijavljena na Fondaciji sa podržanim projektima koji nisu potpuno završeni i opravdani neće biti u mogućnosti izaći na ovogodišnji natječaj ali s druge strane imaju mogućnost dogovora s Upravnim odborom oko adaptacije postojećih dogovora za realizaciju istih. Također, novim poslovnikom o visinama podrške adaptirani su postotci i iznosi za pojedine produkcije i projekte u skladu s trenutnom situacijom i budžetom s kojim Fondacija raspolaže za ovu godinu.
 
Bitno je naglasiti da ove godine natječaj traje do 19. lipnja što je također nikad duži vremenski period realizacije istog, a namjera je da se omogući, u skladu s jako važnom odrednicom Upravog odbora prema potpunoj transparentnosti rada, zaista svim zainteresiranim da dobro prouče i svu dokumentaciju koju je potrebno predati za natječaj te je pošalju na adresu Fondacije u zadanom vremenskom roku.
 
Fondacija za kinematografiju Sarajevo ove se godine puno više otvara i prema korisnicima u regiji te shodno tome poziva sve producentske kuće udruženja i institucije iz susjednih zemalja koji imaju spremne produkcije i projekte da se čim je prije moguće sa svojim BH partnerima prijave na otvorene natječaje.
 
Svi zainteresirani sve obrasce, poslovnike i pravilnike mogu sada puno lakše pronaći na novoj web stranici Fondacije za kinematografiju Sarajevo putem koje mogu i kontaktirati osoblje Fondacije sa svim pitanjima vezanim za otvorene natječaje. 

Izvor: HAVC

(R.P.B., 07.05.2021)