izložba

Izložba 'Napoleonova cesta u Dalmaciji' u Kneževu dvoru u Dubrovniku


vrijeme: 05.05.2021. - 06.06.2021.
mjesto: Dubrovnik, Knežev dvor

U organizaciji Dubrovačkih muzeja i Državnog arhiva u Zadru, u srijedu 5. svibnja 2021. 19,00 sati u Kneževu dvoru otvorit će se izložba „Napoleonova cesta u Dalmaciji – doprinos francuske uprave u razvoju cestogradnje u Dalmaciji početkom 19. stoljeća.“ 

Izložba prikazuje kako je francuska uprava na čelu s generalom Marmontom u Dalmaciji inicirala i realizirala izgradnju određenih dionica tzv. „Napoleonove ceste“ koja je trebala prolaziti cijelom dužinom Ilirskih pokrajina, od Ljubljane do Dubrovnika i dalje prema jugu. Segmenti koji su izgrađeni za vrijeme francuske uprave danas su dio graditeljske baštine Republike Hrvatske.
Na izložbi će biti prikazano različito arhivsko gradivo vezano uz gradnju cesta: karte, planovi, nacrti, spisi i fotografski materijal. Najveći dio vrijednih izložaka su iz fondova i zbirki Državnog arhiva u Zadru, a korišteni su i materijali iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Hrvatskog državnog arhiva, Muzeja grada Šibenika, Muzeja „Pays du Châtillonnais“ i Franjevačkog samostana na Visovcu. Izložba je prvotno bila postavljena u Francuskom institutu u Zagrebu i u Državnom arhivu u Zadru 2019. godine.

Autori izložbe su viši arhivist Denis Martinović i arhivistica Karolina Ražov iz Državnog arhiva u Zadru.
 

(D.H.F., 04.05.2021)