obavijest

Potresi oštetili župnu crkvu u Belcu


vrijeme: 05.02.2021.
mjesto: Župna crkva Blažene Djevice Marije Snježne u Belcu

Potres 22. ožujka 2020. godine uzrokovao je na župnoj crkvi Blažene Djevice Marije Snježne u Belcu dislokaciju crijepova na krovištu i povećanje postojećih pukotina, a u potresu 29. prosinca 2020. najveća oštećenja nastala su na zidnim slikama, izvijestio je Tiskovnu ured Zagrebačke nadbiskupije.

Ured navodi kako su u potresu 29. prosinca najveća oštećenja nastala na zidnim slikama u vidu pukotina i otpale žbuke sa slikanim slojem, uglavnom na područjima gdje su već i prije postojale pukotine.

Vidljiva je pukotina na trijumfalnom luku kod svetišta, kod koje se uočavaju pukotine s otpalom žbukom, napominje Ured.

Prisutna je pukotina s otpalom žbukom i slikanim slojem na svodnom polju sa scenom Navještenja (orijentacija sjever), kao i na suprotnom svodnom polju sa scenom Pohođenje Elizabeti (orijentacija jug), naglašava Tiskovni ured i dodaje kako je nastala pukotina kod luka kapele sv. Stjepana te oštećena zidna slika na spoju svoda pjevališta i zida na koji se nadovezuje zvonik.

Nastala je, dodaje, i pukotina na zidnoj slici na svodu kod ulaza u sakristiju. Pregledana je i gotička kapela sv. Jurja na kojoj nisu zapažena novija oštećenja uzrokovana potresom, napominje Ured.

Naglašava kako je na kuriji župnoga dvora zamijećena pukotina na fasadi zapadnog zida, koja ide uz rub spoja s krovištem, uz prozor na prvom katu prema ulaznim vratima u prizemlju.

Uz južni dimnjak otpao je jedan žljebnjak, ističe i dodaje kako je pregledom unutrašnjosti kurije zamijećeno mjestimično proširenje već postojećih pukotina kod prostorija na prvom katu. (Hina)

(D.H.F., 05.02.2021)