natječaj

Javni natječaj Zaklade HAZU za potpomaganje zakladnih namjena u 2021.


prijava: 02.03.2021.

Objavljen je Javni natječaj za dodjelu sredstava iz Zaklade HAZU za potpomaganje zakladnih namjena u 2021. godini. Prijave na natječaj primaju se do 2. ožujka 2021.!

Upravni odbor Zaklade HAZU čiji su utemeljitelji: Hrvatski sabor, Privredna banka d.d.,  Grad Rab, obitelj Torbar,  Zagrebački velesajam, obitelj dr. G. i F. Verbič, Školska knjiga d.d.,  INA industrija nafte, Pliva d.d., Grad Zagreb, Hrvatska gospodarska komora, Dragutin Tadijanović,  Zagrebačka banka d.d., Stipan Bilić-Prcić
 
a kojoj je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Republike Hrvatske
 
o b j a v l j u j e
 
J a v n i   n a t j e č a j
 
I.
 
Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:
 
– izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,
 
– organiziranje znanstvenih skupova,
 
– razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,
 
– otkup umjetnina.
 
Ukupna svota predviđena dvadeset trećim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2021. godini iznosi 1.000.000,00 kuna.
 
Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.
 
Nepotpuno obrazloženi i nepravovremeno podneseni prijedlozi neće se razmatrati, kao ni prijave predlagatelja (dobitnika do godine 2019.) koji do dana objave ovog Natječaja nisu ispunili obvezu dostave izvješća prema sklopljenom Ugovoru o dodjeli pomoći Zaklade Akademije.
 
Odluku o dobitnicima donijet će Upravni odbor Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Svi dobitnici sredstava dužni su, u roku od godine dana od zaključivanja ugovora, opravdati utrošak odobrenih sredstava ili sredstva vratiti Zakladi.
 
Obrazac prijavnice za natječaj i detaljne informacije o natječaju dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade Hrvatske akademije https://zaklada-hazu.hr/ .
 
II.
 
Iz posebnog fonda Nagrada Dragutina Tadijanovića dodijelit će se:
 
pjesnička nagrada u iznosu od 20.000,00 kuna,
jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Brodsko-posavske županije,
jedna studentska stipendija u iznosu od 5.000,00 kuna ponajboljem studentu književnosti iz Ličko-senjske županije.
III.
 
Iz sredstva darovatelja Stipana Bilića-Prcića dodijelit će se:
 
Književna nagrada Stipana Bilića-Prcića u iznosu od 50.000,00 kuna,
dvije potpore, svaka u iznosu od po 20.000,00 kuna, ponajboljim učenicima gimnazije u Imotskom.
Pravo predlaganja za točke pod I., II. i III. imaju pojedinci (osim projekata izdavačke djelatnosti), skupine, udruge te znanstvene i umjetničke ustanove. Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 2. ožujka 2021. na adresu:
 
Zaklada hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
Trg N. Š. Zrinskog 11, Zagreb
 
Tekst natječaja i prijavni obrazac dostupni su putem poveznice: https://zaklada-hazu.hr/(R.P.B., 26.01.2021)