izložba

Izložba novoprimljenih članova HDLU Rijeka


vrijeme: 26.01.2021. - 09.02.2021.
mjesto: Rijeka, Galerija Juraj Klović, Verdijeva 19 b

Izložba novoprimljenih članova HDLU Rijeka (Ivana Butković, Kristina Čehulić, Carry Lee Hent, Elvis Krstulović, Nina Lekić, Nicol Načinović, Vedran Ružić, Nevena Živić) održava se od utorka, 26. siječnja, do 9. veljače 2021., u riječkoj Galeriji Juraj Klović.

HDLU Rijeka svake godine prima nove umjetnike u svoje članstvo. U 2020. zamolbu za prijem u članstvo predalo je trinaest kandidata. Komisija koja je razmatrala pristigle zamolbe sastojala se od riječkih umjetnika, članova Umjetničkog savjeta: Zdravka Milića, Dražena Filipovića Pegle i Silvije Đolonga, kao i od povjesničara umjetnosti, posebno angažiranih za tu svrhu: Vilme Bartolić i Borisa Tomana. Rad komisije razmatra se na prvoj slijedećoj Skupštini HDLU Rijeka.

Ova je izložba tradicionalna likovna prezentacija. Pri odabiru radova poštovala se različitost izlagača te su odabrana djela putem kojih su se umjetnici i aplicirali na natječaj. Svaki umjetnik predstavljen je sa nekoliko radova koji daju uvid u njihovo stvaralaštvo. To su većinom mladi autori sa završenom riječkom Akademijom promijenjenih umjetnosti koji su već imali izložbe te se aktivno bave likovnošću. Članstvo u Udruzi daje potvrdu njihove umjetničke kvalitete. Udruga im pruža profesionalnu podršku kako bi što jednostavnije i uspješnije našli svoj put u svijet likovnosti.


(D.H.F., 22.01.2021)