obavijest

Objavljen zbornik radova posvećen Mirku Tomasoviću


vrijeme: 22.01.2021.

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u Omišu 2018. 'Emisija i recepcija. Uz 80. obljetnicu rođenja Mirka Tomasovića', koji je uredila Cvijeta Pavlović objavila je Matica hrvatska u svojoj knjižnici Komparativna povijest hrvatske književnosti.

Zbornik sadrži dvadeset znanstveno-stručnih radova uglednih domaćih i inozemnih znanstvenika iz Bugarske, Mađarske i Poljske.
 
Radovi su, ističe nakladnik, pomno odabrani i stručno redigirani te otisnuti kao homage jednom od najzaslužnijih hrvatskih filologa i komparatista, proširujući novim znanstvenim pristupima i novim istraživačkim poljima brojne teme koje su otvorene znanstvenim radom akademika Mirka Tomasovića.
 
Ocjenjuje kako zbornik, s naglaskom na kontekstualno smještanje nacionalne književnosti u okvire europske književnosti, otvara nove perspektive hrvatske komparatistike i pomaže njezinu snažnijem uključivanju u tijekove europske i svjetske komparatistike. 
 
U prvom dijelu zbornika, navodi nakladnik, zastupljeni su radovi u kojima se istražuje Tomasovićev znanstveni doprinos proučavanju djela starije i novije hrvatske književnosti kao i djela svjetske književnosti te radovi koji se nastavljaju na teme što ih je Tomasović potaknuo ili pripadaju užem krugu njegovih znanstvenih interesa.
 
U zborniku su otisnuti i radovi posvećeni širem krugu Tomasovićevih znanstvenih zanimanja te radovi koji proširuju temu emisije i recepcije hrvatske književnosti u europskome kontekstu u Bugarskoj i Mađarskoj, napominje nakladnik.
 
Nakladnik ističe kako je završna skupina radova iz sociologije književnosti posvećena temama recepcije i utjecaja djela suvremenih hrvatskih pjesnika, prozaista i dramatičara među čitateljima u Hrvatskoj i Poljskoj.
 
Zbornik "Emisija i recepcija" predstavlja ukupno dvadeset prvi zbornik iz nakladničke serije Komparativna povijest hrvatske književnosti čiju novu seriju ovim zbornikom otvara Matica hrvatska, podsjeća nakladnik.
 
Akademik Mirko Tomasović (1938. - 2017.) bio je hrvatski književni povjesničar, teoretičar, esejist, prevoditelj, romanist i pedagog. Najistaknutiji je hrvatski marulolog. Od 1971. do 1999. godine bio je nastavnik na Odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Uređivao je časopise Vidik, Croatica i Colloquia Maruliana. (Hina)

(R.P.B., 22.01.2021)