obavijest

Objavljena knjiga Oswalda Spenglera 'Heraklit'


vrijeme: 21.01.2021.

Hrvatski prijevod knjige njemačkoga filozofa Oswalda Spenglera 'Heraklit. Studija o temeljnoj energetičkoj misli njegove filozofije', koju je s njemačkoga preveo Damir Vesely, objavio je zagrebački nakladnik AGM.

Knjiga je Spenglerova doktorska disetarcija, napominje nakladnik i dodaje kako se Spengler, dajući tumačenje Heraklitove filozofije, pozvao na tada vrlo popularnoga njemačkoga prirodoznanstvenika i filozofa Wilhelma Friedricha Ostwalda, koji je zastupao teoriju energizma, tj. tvrdio da pojam materije i pojam duha treba zamijeniti pojmom energije.
 
Spengler je, napominje nakladnik, već tada, iako je riječ o mladenačkom djelu, jasno naznačio neke od osnovnih teza koje će kasnije razraditi u svom kapitalnom djelu "Propast Zapada". U tom je djelu objavio svoju morfološku sliku svjetske povijesti gledanu kroz osam kultura koje ne slijede povijesni kontinuitet nego svaka za sebe živi svoj poseban život koji ima svoj predvidljiv kraj nakon što je iscrpla sve mogućnosti koje su ležale u njezinoj "duši", dodaje nakladnik.
 
Kako bi se suvremenom čitatelju što više približio smisao Heraklitovih fragmenata navedenih u disertaciji, korišteno je više prijevoda hrvatskih filozofa i jezikoslovaca, koji se po logici stvari, često vrlo razlikuju, ali pridonose boljem razumijevanju onoga što se htjelo reći, ističe nakladnik i dodaje kako je zato izrađen i pojmovnik grčkih i njemačkih pojmova rabljenih u tekstu.
 
Na tragu energizma, naglašava nakladnik, Spengler je izradio svoju disertaciju koju je podijelio na poglavlja: A) Čisto kretanje – I. Prva formulacija: panta rei: 1. Kozmos kao energetski proces, 2. Vatra, 3. Panta rei kao formalni princip organske prirode; II. Druga formulacija: Borba suprotnosti; B) Formalni princip: I. Ideja forme općenito; II. Forma kao uvjet kretanja; III. Ideja jedinstva i nužnosti.
 
U knjizi "Heraklit. Studija o temeljnoj energetičkoj misli njegove filozofije" (312 str.)  osim Spenglerova Heraklita objavljena je i studija Stipe Kutleše "Spengler, Heraklit i energizam. Kao dodatak  u knjizi su objavljeni i Heraklitovi fragmenti na grčkome jeziku te hrvatski prijevodi  fragmenata Nike Majnarića, Milivoja Sironića i Branka Despota.
 
Oswald Spengler (1880. – 1936.) je njemački filozof povijesti i kulture. Poznat je po djelu "Propast Zapada", u kojem iznosi svoju teoriju cikličkoga razvoja kultura i pesimističnu viziju budućnosti zapadne civilizacije koja se nalazi na kraju svojeg razvoja. Po Spengleru, povijest je skupna biografija nezavisnih kultura koje nalikuju živim organizmima - rađaju se kako bi ostvarile svoj životni potencijal, prolaze kroz razdoblja mladosti, zrelosti i starosti te na kraju neizbježno umiru.(Hina)


 

(R.P.B., 21.01.2021)

Tagovi: agm, izdavaštvo