obavijest

Zlatko Karač: 'Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj'


vrijeme: 14.01.2021.

U suradnji Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i UPI2M BOOKS objavljena je knjiga 'Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj' autora Zlatka Karača.

Na tragu koncepta autorske edicije Studije u kojoj se u omeđenim i tematski profiliranim svescima donose odabrani radovi Zlatka Karača, posvećeni dominantnim temama iz njegova istraživačkog opusa, u ovu je knjigu uvršteno 40-ak ključnih tekstova o baštini sinagoga u Hrvatskoj, od 87 objava koliko ih je autor o tome ostvario u razdoblju od 2000. do 2020. godine.

Konačni izbor radova, raznolikost publikacija – od poglavlja u knjigama, do članaka u časopisima, novinama i zbornicima, simpozijskih priopćenja, TV scenarija, letaka uz javna predavanja, do izložbenih kataloga i kalendara, pokazuju ne samo tematsku širinu problema koje je autor nastojao obuhvatiti, već i njegovo nastojanje da nedovoljno poznatu baštinu sinagoga na različite načine približi što širem krugu čitatelja.

Sinagoge su nesumnjivo najslabije istraženi i gotovo nepoznati segment naše arhitektonske i umjetničke baštine, pri tome i gotovo posve uništen u pogromu holokausta, dijelom i kasnije tijekom poslijeratnog vremena. Stoga je istraživanje povijesti i arhitektonskih osobitosti ove skupine građevina zadatak od osobite znanstvene vrijednosti, pri tome i od važnosti za afirmaciju multikulturalnih i multikonfesionalnih tema vezanih za hrvatske prostore.

U iščekivanju već više puta najavljivanoga međunarodnoga arhitektonskog natječaja ili nekog drugog rješenja za sinagogu i židovski kulturni centar u Praškoj ul. u Zagrebu, autor je ovom knjigom struci želio ponuditi koristan i praktičan priručnik.
 
Autor: Zlatko Karač recenzenti: Snješka Knežević, Zlatko Jurić, Zorana Sokol Gojnik urednik: Alen Žunić dizajn naslovnice i vanjske opreme: Nedjeljko Špoljar [SDF] jezik: hrvatski / engl. summary opseg: 228 str. format: 28 x 23 cm uvez: tvrdi /platno/ovitak ISBN: 978-953-7703-41-7 nakladnik: AF Zagreb/UPI2M BOOKS cijena: 200,00 kn
 
Knjiga sadrži:
- 40-tak autorskih tekstova
- 3 tematske cjeline: Sinagoge kao baština – Povijest i memorija, Elementi arhitekture sinagoga, Odabrani primjeri sinagoga (obrađeno preko 100 sinagoga)
– 350 raritetnih ilustracija (fotografije, nacrti, faksimili dokumenata)
- opširni engleski sažetak : Studies on the Architecture of Synagogues In Croatia – Selected Papers - glosarij judaičkih pojmova
- iscrpni popisi izvora, bibliografije, kazala
- o autoru
 
Više...


(R.P.B., 14.01.2021)