najave

Projekt 'Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente VII'


vrijeme: 12.01.2021. - 28.02.2021.

Udruga Zamisli, uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, provodi projekt prilagodbe literature za slijepe i slabovidne studente. Cilj projekta je omogućiti studentima s oštećenjem vida priliku za ravnopravno studiranje, odnosno pružiti im pristup svoj literaturi koja im je nužna za studiranje.
 
Projekt „Prilagodba literature za slijepe i slabovidne studente VII'' provodi se u partnerstvu sa Fakultetom organizacije i informatike, Sveučilištem u Rijeci, Sveučilištem u Rijeci, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Fakultetom političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te Zdravstvenim veleučilištem Zagreb.
 
U sklopu projekta će se prilagođavati literatura za 9 slijepih i slabovidnih studenata, a projekt traje do 28. veljače 2021.!

(R.P.B., 12.01.2021)