natječaj

Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom


vrijeme: 24.12.2020.
prijava: 13.01.2021.

Objavljen je Javni poziv za dodjelu jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars-CoV-2 (COVID-19). Prijave se podnose do 13. siječnja 2021.
Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne potpore Grada Zagreba samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom Sars-CoV-2 (COVID-19).

Pravo podnošenja prijava na ovaj javni poziv imaju samostalni umjetnici u smislu Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kojima je priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske te mladi samostalni umjetnici do 30 godina starosti (dalje u tekstu: samostalni umjetnici).

Iznos pojedinačne potpore koja će se dodijeliti temeljem ovog javnog poziva je
5.000,00 kuna (slovima: pettisuća kuna) bruto.

Potporu može ostvariti samostalni umjetnik koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) ima prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba (minimalno 1 godinu prije dana objave poziva);
b) ima priznato pravo na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske najkasnije do 1. prosinca 2020. odnosno ako je mladi samostalni umjetnik, ima članstvo u umjetničkoj strukovnoj udruzi započeto najkasnije do 1. srpnja 2020.;
c)  ne prima dohodak od nesamostalnog rada;
d) nije redovni student ili umirovljenik;
e)  nije dioničar trgovačkog društva ili vlasnik udjela u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ili vlasnik obrta;
f)  nema dugovanja prema proračunu Grada Zagreba i državnom proračunu.

Rok za podnošenje prijave je 20 dana od objave poziva, a prijave  se podnose do 13. siječnja 2021. godine.

Propozicije Poziva:
https://www.zagreb.hr/javni-poziv-za-dodjelu-jednokratne-potpore-grada-z/

(D.H.F., 30.12.2020)