djeca, mladi

Muzejsko - edukativni projekt '10 škola - 10 umjetnika'


vrijeme: 23.11.2020. - 27.11.2020.

Nacionalni muzej moderne umjetnosti, zagrebačka Moderna galerija, od 23. do 27. studenoga organizira muzejsko - edukativni projekt '10 škola - 10 umjetnika'. Riječ je o projektu koji je prije 16 godina osmislila viša kustosica Ivana Rončević Elezović s ciljem da srednjoškolci kroz njega steknu nova znanja i razviju nov odnos prema instituciji muzeja, kao i o materiji koju obrađuju.

S obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu virusom SARS-CoV-2, ove će godine izostati susret u Vranyczanyjevoj palači, ali program u kojem sudjeluju srednje škole iz Vukovara, Osijeka, Valpova, Varaždina, Zagreba, Rijeke, Pule, Zadra i Splita, održat će se putem mrežne komunikacije. Tijekom studenoga, u prethodno dogovorenim terminima, škole će međusobno u parovima prezentirati obrađene teme, a ostali će sudionici istovremeno moći pratiti njihove prezentacije, radionice i diskusiju - aktivni dijalog između dviju strana.
 
Tema programa je Moderna i suvremenost, a školski timovi - koje čine tri učenika i mentor - imaju zadatak uočiti odnos između hrvatske moderne i suvremene umjetnosti na temelju usporedne analize djela iz zbirke Moderne galerije i slika Lovre Artukovića predstavljenih na umjetnikovoj izložbi Usporavanje, koju su u Modernoj galeriji priredili Umjetnički paviljon u Zagrebu i Umjetnička galerija Dubrovnik. Na taj način učenici postaju istraživači, ali i predstavljači svog projekta.
 
Isječci i sažetci prezentacija bit će objavljeni na mrežnim stranicama Moderne galerije (web, Facebook, Instagram).
 
Autorica i voditeljica programa je Ivana Rončević Elezović, viša kustosica Moderne galerije.
 
Popis škola koje sudjeluju u projektu i tema:
  
1. Gimnazija Vukovar: Lovro Artuković, U Grünewaldu, 2016. – Ignjat Job, Moj dan, 1935.
 
2. I. gimnazija, Osijek: Lovro Artuković, Jesenski izlet, 2017.–2019. – Fanny Daubachy, Put u šumu, oko 1860.
 
3. Srednja škola Valpovo: Lovro Artuković, Proljeće, 2016. – Slava Raškaj, Lopoči I, 1899.
 
4. Druga gimnazija, Varaždin: Lovro Artuković, Ženski lik u prostoru (Teschi), 2018. – Nasta Rojc, Autoportret u lovačkom odijelu, 1912.
 
5. V. gimnazija, Zagreb: Lovro Artuković, Puni mjesec u mojoj kuhinji, 2019. – Anka Krizmanić, Radničko predgrađe Nova Ves, 1912.
 
6. XVI. Gimnazija, Zagreb: Lovro Artuković, Haljina na cvjetove, 2019. – Vlaho Bukovac, Japanka, 1898.
 
7. Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka: Lovro Artuković, Pljusak u dvorištu, 2019.– 2020. – Milan Steiner, Kiša, 1918.
 
8. Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna, Pula: Lovro Artuković, Raspra u atelijeru, 2019.–2020. – Anka Bestal, U atelijeru, 1913.
 
9. Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar: Lovro Artuković, Noćna svjetla, 2019. – Vjekoslav Karas, Portret Ane Krešić, 1852.–1856.
 
10. IV. Gimnazija „Marko Marulić“, Split: Lovro Artuković, Šetnja u magli, 2018.–2019. – Emanuel Vidović, Angelus, 1906.–1907.
 
 
Parovi u kojima će se raditi:
 
1. Vukovar – Valpovo
 
2. Osijek – Zadar
 
3. Varaždin – V. gimnazija, Zagreb
 
4. XVI. Gimnazija, Zagreb – Split
 
5. Rijeka – Pula
 

(R.P.B., 20.11.2020)