okrugli stol

Međunarodni okrugli stol 'Pretpovijesne kulturne rute u Europi'


vrijeme: 13.11.2020. 12 h

U petak, 13. studenoga, s početkom u 12 sati, na komunikacijskoj platformi održat će se međunarodni okrugli stol 'Pretpovijesne kulturne rute u Europi' (Prehistoric Cultural Routes in Europe). Okrugli stol organiziran je u suradnji s rutom Staze željeznog doba Podunavlja i dio je Arheološkog stručnog kampa 'Prehistory Adventure - iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu'.

Kulturne rute su relativno nov te nadasve brzorastući oblik valorizacije kulturne baštine kroz umrežavanje većeg broja dionika na jednom širem području. Raspon koji takve rute mogu pokrivati kreće se od lokalnih i regionalnih okvira, preko nacionalnih do internacionalnih ruta, poput onih najpoznatijih koje nose certifikat Vijeća Europe. Ovaj međunarodni okrugli stol, pozabavit će se pitanjima umrežavanja dionika oko tema koje se tiču pretpovijesne baštine na širem europskom prostoru, s posebnim naglaskom na pretpovijesne rute koje barem jednim svojim dijelom prolaze kroz područje Republike Hrvatske.
 
Na okruglom stolu sudjeluju Rüdiger Kelm iz Arheološko-ekološkog muzeja Albersdorf koji će govoriti o osnovnoj strukturi i ciljevima "Megalitskih ruta", Marko Mele iz Universalmuseum Joanneuma u Grazu pričat ćeo ruti "Iron Age Danube Route", a Ramón Montes Barquín predstavit će glavnu mrežu europskih odredišta povezanih s prvom umjetnošću čovječanstva "Staze pretpovijesne spiljske umjetnosti" (Prehistoric Rock Art Trails). Moderator okruglog stola je Sanjin Mihelić iz Arheološkog muzeja u Zagrebu.
 
Okrugli stol bit će održan na engleskom jeziku i može se pratiti isključivo online.
 
Prijava sudjelovanja i više informacija: sjacic@amz.hr
 
Poveznica za on-line sudjelovanje:
https://zoom.us/j/9352550716?pwd=OXZVR0hUUTRHejZMWUJyZjFkUnp5QT09
 

(R.P.B., 12.11.2020)

Tagovi: okrugli stol, amz