natječaj

5. Međunarodni trijenale autoportreta - Poziv


prijava: 02.02.2021.

Otvoren je Poziv za sudjelovanje na 5. Međunarodnom trijenalu autoportreta - „Ja – između zbilje i imaginacije“ (trijenalna, žirirana, tematska izložba). Prijave se primaju zaključno do 2. veljače 2021.

Vrijeme održavanja: 9. 4. – 16. 5. 2021.
Mjesto održavanja: Galerija Prica i Mala dvorana Galerije Prica, POU Samobor
Nositelj i organizator izložbe: Galerija Prica, POU Samobor (Trg Matice hrvatske 6, 10 430 Samobor)
Autor koncepcije: Nikola Albaneže, povjesničar umjetnosti, muzeolog
Koncepcija izložbe: "Ja – između zbilje i imaginacije"
 
Dođi! Igraj se! Izmisli svijet! Izmisli stvarnost!
Vladimir Nabokov, Look at the Harlequines!
Citatom navedenim iznad ovoga teksta, obraćamo se vizualnim umjetnicima s nakanom da ih potaknemo na sudjelovanje na Petom hrvatskom trijenalu autoportreta. To je poziv svima vama koji za model/predložak/motiv uzimate sebe samu/sebe sama. Taj neizbježno i nužno specifičan motiv izdvaja se u razdiobi svijeta po kojoj je s jedne strane svekoliko okruženje (izvan kružnice), a s druge „ja” (unutar kružnice). To „ja” - ponekad s prevladavajućim osjećajem izdvojenosti i usamljenosti, ponekad sa snažnijim doživljajem pripadnosti i uključenosti – uvijek je samosvojan entitet. Zapravo, sva se imitacija – koju shvaćamo kao potkategoriju reprezentacije jer označava prikaz nečega što promatrač raspoznaje kao takvo – može svesti na ono što okružuje tvorca i na njega osobno (dakako, i u povezanosti jednoga i drugoga).
Ako se nekima - koji se po vlastitu uvjerenju čvrsto drže zbilje i samo zbilje i ničega osim nje – učini da se poziv na izmišljanje svijeta i stvarnosti ne odnosi, odnosno ne može odnositi na njih, rado ću ih pokušati razuvjeriti i istodobno uvjeriti kako je i njihovim radovima ovdje itekako mjesto. I premda bi se jedan argument mogao osloniti na znanost te glasiti: „napredovanje u razumijevanju svijeta, napredovanje omogućeno sve sofisticiranijim instrumentima, produžecima naših osjetila, popraćeno je paralelnim uvidom u nepouzdanost naših uobičajenih spoznaja”, veću težinu želim pridati sljedećem rasuđivanju za koje je moguće reći da ostaje unutar okvira vidljivoga dijela spektra. Naime, percepcija stvarnosti neizbježno je isprepletena s predodžbama – sadašnjim i prošlim, odnosno s kontinuitetom percepcije i taloženjem sjećanja – a za njeno prevođenje u prikaz nužan je barem elementaran stupanj imaginacije koji se razotkriva u odabiru kadra, kuta pogleda, rasvjete, materijala, kolorita, rukopisa itd, itd, a nadovezuje na pozorno promatranje kao polazište svake analize. Dakako da percepcija biva i snažnije dopunjena maštom – tada govorimo o proizvodima mašte, o fantaziji - te time polaže temelje za stvaranje raznolikih, uvijek novih i na različite načine aktualnih razina realiteta.
Upravo zato, činjenica da prikazivanje sebe nipošto nije zasnovano samo na mimesisu, da nije tek dostizanje sličnosti - kako je to zahtijevao Joshua Reynolds ističući potrebu za „navikom da pravilno crtamo ono što vidimo”, kao jedinom ispravnom metodom - već može biti prikriveno različitim travestijama - stilizacijama, groteskama ili doslovnim maskama, no također i pojmovima kao legitimno usvojenoj alternativi te zamjenskim atributima - napose je, sudeći po brojnosti takvih realizacija, karakteristična za naš povijesni trenutak; ona ga naglašeno obilježava.
Međutim, bez obzira kojemu dijelu naznačenoga dijapazona – u rasponu od zbilje do fantazije, no uvijek uz pomoć imaginacije - težite po svojem nagnuću, moć izraza bit će jedina vodilja u odabiru radova za sudjelovanje na izložbi.

Peti hrvatski trijenale autoportreta, oslonjen, doduše, na nedugu tradiciju, ali započet na jasno iskazanim premisama te potican postojanim interesom kako autora, tako i publike, stasao je za međunarodni iskorak. Poziv je stoga upućen po prvi put ne samo hrvatskim likovnim i vizualnim umjetnicima, nego i onima iz drugih zemalja.

Napomena: Trijenale Autoportreta gaji od početka i historiografski pogled na naslovnu temu što postiže uključivanjem u izložbu retrospektivnoga pregleda odabranih radova. Na taj način posjetitelji mogu sagledati ostvarenja prošlih razdoblja usporedo s recentnima, uvjetovanima trogodišnjim ritmom manifestacije. Nakon korištenja fundusa Zbirke Lukin, na 5. trijenalu predstavit ćemo selekciju autoportreta iz Zbirke Kovačić - Mihočinec.

Uvjeti za autore koji se prijavljuju za sudjelovanje na 5. međunarodni trijenale autoportreta:
  • Prijaviti se mogu maksimalno 3 rada nastala u razdoblju od 2017. do 2021. godine
  • Mogu se prijaviti crteži, slike, grafike, fotografije, kolaži, skulpture, objekti, instalacije, video
  • Dozvoljene su sve tehnike i materijali, a kod objekata i instalacija mogući su sinergijski odnosi različitih medija i materijala
  • Dimenzije djela nisu ograničene
  • Prijaviti se mogu akademski umjetnici i umjetnici amateri
Način prijave i dodatne informacije na:
https://www.samobor.hr/galerija-prica/(D.H.F., 09.11.2020)