okrugli stol

Održan okrugli stol 'Terminološki izazovi u 21. stoljeću'


vrijeme: 29.10.2020.

Okrugli stol "Terminološki izazovi u 21. stoljeću" održan je u četvrtak u organizaciji Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), Hrvatske zaklade za znanost, projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, priopćio je HAZU.
Predsjednik Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja HAZU Pavao Rudan i ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić u pozdravnim su govorima istaknuli važnost terminološkog rada i tradicije obiju institucija u terminološkim istraživanjima.

Predsjednica Terminološkog odbora Međunarodnog slavističkog komiteta i voditeljica projekta izrade slavenskoga terminološkog nazivlja Viktorija Ivaščenko predstavila je projekt i prikazala model obrade terminološkoga nazivlja na primjeru nekoliko naziva.

Filologinja Milica Mihaljević predstavila je rezultate rada na projektu "Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena", Josip Mihaljević predstavio je specijalizirani jezikoslovni korpus izrađen u sklopu projekta Jena, a Lana Hudeček projekt "Hrvatski mrežni rječnik – Mrežnik" s kojim Jena blisko surađuje.

U drugom bloku predstavljeno je jezikoslovno nazivlje različitih jezikoslovnih poddisciplina: kognitivne lingvistike (Branimir Belaj i Kristina Štrkalj Despot), generativne gramatike (Matea Birtić i Milan Mihaljević), onomastike (Domagoj Vidović), povijesti jezika (Marijana Horvat), pragmalingvistike (Goranka Blagus Bartolec), traduktologije (Kristian Lewis) i morfologije (Daria Lazić).

Bilo je riječi i o zastarjelicama (Marijana Horvat), dopunama i dodatcima (Ivana Brač i Matea Birtić) te nazivlju povezanom s ovladavanjem hrvatskim kao drugim jezikom (Maja Matijević, Sanda Lucija Udier i Milvia Gulešić Machata).

U trećem bloku Ana Ostroški Anić, Snježana Rodek, Ivana Matas Ivanković i Daria Lazić govorile su o problemu prevođenja jezikoslovnih naziva na engleski, njemački, ruski i švedski.

Ovo je drugi u nizu okruglih stolova, ističe HAZU, koji se pripremaju u suradnji Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a zbog pandemije održan je kao videokonferencija.

Prošle godine organiziran je okrugli stol Terminološki izazovi i novi smjerovi znanstvenih istraživanja, na kojemu su sudjelovali članovi Terminološkog odbora Međunarodnog slavističkog komiteta, a za 2021. planira se održavanje okruglog stola Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: stanje i perspektive. (Hina)

(D.H.F., 30.10.2020)