• HOME
  •  : 
  • ADRESAR
  •  : 
  • KULTURNI CENTRI I PUČKA UČILIŠTA

Gradska knjižnica Mato LovrakURL: https://www.facebook.com/pages/Gradska-knji%C5%BEnica-Mato-Lovrak-Grubi%C5%A1no-Polje/118760078310788

E-mail: centar.za.kulturu.i.informiranje@bj.t-com.hr
Tel: +385 (43) 48 50 16
Fax: +385 (43) 48 50 16

Adresa:
Gradska knjižnica
Ivana Nepomuka Jemeršića 1
43290 Grubišno Polje
Hrvatska
Pretraži adresar

O adresaru     Napredno pretraživanje
Europska godina kulturne baštine