izložba

Izložba 'Natura et cultura'


vrijeme: 15.09.2017. - 22.09.2017.
mjesto: Zagreb, Izložbeni salon Izidor Kršnjavi

U Izložbenom salonu 'Izidor Kršnjavi' u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) u Zagrebu ovog se petka, 15. rujna u 19 sati, otvara izložba pod nazivom Natura et cultura. Riječ je o međunarodnoj grupnoj izložbi udruge PowerProgressiveArt koja okuplja deset umjetnika iz Hrvatske, Austrije i Velike Britanije.

U Salonu će biti predstavljeni umjetnici i njihovi radovi: Ana Gizdić, konceptima  "Ramsar" i "Ribari i sirene", Celia Gregory, THE MARINE FOUNDATION  videom  "Living Sculptures in the Sea", Ana Kinčić Dubić konceptom "Već viđeno", Marin Marinić skulpturama  „Dijana“ i „Gulaš od sirena“, Ana Mušćet filmom  "Otok ljubavi", Gloria Oreb videom "Šume", Resa Pernthaller i Anita Fuchs, RESANITA instalacijom  "OBSERVATION JOURNAL", Mario Piteša konceptom  "Krastavac" , Petra Ružić skulpturama "Boškarini“ i Marija Sršen instalacijom "Stvaranje 2“. 
 
Izložba naziva NATURA ET CULTURA koristi optiku novijih antropoloških pristupa prirodi (R. F. Ellen i K. Fukui) obzirom na konfrontaciju prirode i kulture koju je strukturalizam, a antropolozi i drugi znanstvenici započeli preispitivati šezdesetih godina. Kultura tako, prema ovom antropološkom pristupu koristi prirodu, asimilira ju i ona je, konačno - znanstveni uređaj i ideološki  konstrukt. Izložba okuplja umjetnike, entuzijaste, ujedno i predstavnike organizacija iz područja zaštite prirode kroz Powerweb - Platformu za umjetnost znanost i edukaciju, a konačni produkt ovakvog promišljanja bio bi - pronaći meandar prirode i kulture.  Baudrillard je u djelu Simulakrumi i simulacija napisao kako se znanost udaljava od predmeta promatranja sve dok ne zaboravi na njega, a znanost time postane fantastičnija. Odigravanjem ove sintagme,  umjetničko djelo udaljavamo od predmeta promatranja sve dok ga ne oslobodimo limita vlastite optike i limita vlastitog značenja.
Ova izložba bi, prethodno izlagana na ekološki važnim punktovima (delta Neretve i Zaton kod Zadra), ovim predstavljanjem dobila značajnu umjetničku poveznicu s drugim izložbenim prostorima umjetničke prezentacije, Prirodoslovnim muzejom u Metkoviću i drugim muzejima u suradnji.
Takav umjetnički rad učvršćuje osobnu spoznaju o vrijednosti netaknute prirode i njenoj, ipak limitiranoj  regeneraciji te osvještava važnost cjeloživotnog učenja i osobnog angažmana u našem domu – planetu Zemlji. / Ivanka Bičak

Izložba je otvorena do 22. rujna 2017. I može se razgledati u radnom vremenu Salona.

O izlagačima:

Udruga PowerProgressiveArt je nezavisna, neprofitna volonterska organizacija. PowerProgressiveArt stvara specifične platforme za kreiranje i provođenje projekata za istraživanje, zaštitu i prezentaciju kulturnog, povijesnog i prirodnog naslijeđa Europe kroz izložbe, performanse, radionice, predavanja, kreativnu edukaciju i edukativne projekte te interdisciplinarne skupove. Proizvodi i predstavlja metode za lokalni razvoj kroz kulturu, umjetnost, znanost i edukaciju u suradnji s institucijama i organizacijama u kulturi, obrazovanju, institucijama javnih politika, poduzetnicima i privatnim djelatnicima u Hrvatskoj i Europi. Cilj joj je pobuditi opći i zdravi interes za bogati neiskorišteni potencijal kulturne i prirodne baštine Hrvatske, Europe i svijeta te tako djelovati na jedinstvenoj platformi zajedničkih i plemenitih aktivnosti.

http://powerprogressiveart.wixsite.com/powerprogressiveart
https://www.facebook.com/Power-Progressive-Art-500301380034730/

(D.H.F., 15.09.2017)