novo izdanje

Objavljen novi broj časopisa 'Pilar'Časopis za društvene i humanističke studije 'Pilar' broj 14 (2), godište VII. (2012), u kojem su objavljeni 'Memoari' hrvatskoga povjesničara Stjepana Srkulja, objavio je zagrebački Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

Časopis 'Pilar' broj 14 (2) (255 str.) podijeljen je na osam dijelova. U rubrici rasprave Ante Škegro, Marko Rimac i Suzana Martinović pišu o diplomatskom spor zbog jednoga katoličkog krštenja 1745. u Splitu, a Mislav Gabelica o katoličkim svećenicima u banskoj Hrvatskoj na izbornim listama frankovačkih pravaša (1895.-1914.).

U rubrici Prilozi uredništvo je objavilo tekst sociologa Ivana Markešića 'Čime je sv. Sava 'opčarao' Ivu Pilara' te Pilarov izvorni tekst 'O Svetom Savi i njegovu znamenovanju'.

Pabirci iz korespodencije Ive Pilara i Fritza Byloffa (1926.-1933.) objavljeni su u rubrici Gradivo, dok u u Osvrtima Zlatko Kudelić piše o intelektualcima na marginama visoke politike.

Povjesniča Jure Krišto u istoj rubrici objavljuje tekst 'Od nesnalaženja do pravilnoga izbora', u kojem piše o političkom prilagođavanju nekih franjevaca Bosne Srebrene u komunizmu i nakon njegova sloma.

U dodatku časopisa objavljeni su 'Memoari' Stjepana Srkulja, koje je priredio Stjepan Matković, ujedno napisavši i skicu za Srkuljev životopis.
(Hina)

(M.K., 06.03.2013)