Kinematografija


Izvori i metode prikupljanja podataka, obuhvat i usporedivost, definicije i pojašnjenja

U 2013. radilo je 74 kinematografa, što je za tri kinematografa manje nego u 2012. Od ukupnog broja stalnih kinematografa, 49 ih ima 1 dvoranu/ekran, 11 ima 3 ― 7 dvorana/ekrana, a pet ima 8 ili više dvorana/ekrana. Bila su četiri samostalna kinematografa, a u sastavu drugih poslovnih subjekata bilo je 70 kinematografa, i to: 26 u sastavu poduzeća za prikazivanje filmova, 35 u sastavu kulturno-obrazovnih ustanova (domova kulture, pučkih i otvorenih učilišta i slično), a 9 u sastavu drugih ustanova/poduzeća. Od ukupnog broja kinematografa, 49% prikazuje filmove cijele godine, a 9% dva mjeseca i manje.
 
U odnosu na 2012. broj predstava bio je veći za 5%, a bilo je za 2% više gledatelja. Udio predstava domaćeg filma bio je 8%.
 
Od ukupno 300 kinoprojektora, 26% ih je proizvedeno prije 1991., dok ih je 70% proizvedeno 2001. i poslije.

Kinematografi (1999.- 2013.)
 
Godina Kinematografi Predstave Gledatelji u tis.
1999 141 40 197 2 295
2000 142 47 916 2 743
2001 147 48 981 2 935
2002 146 48 956 2 766
2003 142 40 429 2 343
2004 147 57 322 2 979
2005 123 53 501 2 174
2006 103 54 205 2 669
2007 123 56 646 2 483
2008 123 83 677 3 283
2009 117 89 679 3 524
2010 118 92 527 3 355
2011 156 129 145 3 558
2012 77 164 787 4 064
2013 74 174 488 4 156


Proizvodnja filmova (1999.- 2013.)
 
Godina Poduzeća za proizvodnju filmova ukupno Proizvedeni dugometražni filmovi Televizijska proizvodnja filmova Proizvedeni dugometražni filmovi
1999 3 6 211 72
2000 2 - 169 29
2001 2 1 168 21
2002 2 2 92 16
2003 2 3 74 15
2004 2 1 90 4
2005 2 2 94 3
2006 3 2 76 9
2007 3 5 89 8
2008 2 2 112 11
2009 3 1 78 6
2010 3 1 78 6
2011 2 - 8 9
2012 2 - 6 6
2013 1 - 5 10


Audiovizualna (video) djela u prometu (1999.-2013.)
 
Godina Ukupno * Zemlja podrijetla filma-Hrvatska Zemlja podrijetla filma- SAD Zemlja podrijetla-Ostale
1999 1 222 267 788 167
2000 1 605 302 1 070 233
2001 1 585 302 984 299
2002 1 814 344 1 148 322
2003 2 570 380 1 731 396
2004 2 477 350 1 720 407
2005 3 072 377 2 084 611
2006 2 841 80 2 188 573
2007 2 047 79 1 381 587
2008 2 676 129 1 722 825
2009 2 116 192 1 446 478
2010 2 970 465 1 761 744
2011 4 064 505 2 489 1 070
2012 2 071 452 954 665
2013 3 478 486 965 1 027

* Podaci se odnose na sva djela koja su bila u prometu bez obzira na to kada su otkupljena prava na komercijalnu eksploataciju

Statističko istraživanje kinematografije Državnog zavoda za statistiku RH

Periodika: godišnja
Odgovorne osobe: Marija Avilov i Neda Malešević

- Godišnji izvještaj kinematografa za 2012. : KINO-1
- Godišnji izvještaj o proizvodnji dugometražnih i kratkometražnih filmova za _____ godinu: KINO-2
- Poimenični popis proizvedenih dugometražnih i kratkometražnih domaćih filmova u _____ godini: KINO-2b
- Poimenični popis proizvedenih dugometražnih i kratkometražnih filmova u koprodukciji
sa stranim producentima u _____ godini: KINO-2c

- Godišnji izvještaj o uvozu i izvozu filmova u _____ godini: KINO-4
- Godišnji izvještaj o prometu dugometražnih filmova u _____ godini: KINO-5
- Godišnji izvještaj o audiovizualnim djelima u 2011 .: NKL-5/1
- Statistički list za audiovizualno djelo u komercijalnoj eksploataciji: NKL-5/1A
- Poimenični popis audiovizualnih djela u prometu u 2011. : NKL-5/P
- Godišnji izvještaj o zvučnim snimkama u 2011. : NKL-5/2
- Statistički list za zvučne snimke izdane od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.: NKL-5/2A

- Kinematografi 2007. - 2011. - osnovni pokazatelji
Kinematografi 2003. - 2007. - osnovni pokazatelji
Kinematografi 2000. - 2004. - osnovni pokazatelji
- Kinematografi od 1999. do 2003. (graf)- osnovni pokazatelji

- Proizvodnja filmova 2007. - 2011. -osnovni pokazatelji
- Proizvodnja filmova 2003. - 2007. -osnovni pokazatelji
- Proizvodnja filmova 2000. - 2004. -osnovni pokazatelji

- Audiovizualna (video) djela u prometu 2007. - 2011. - osnovni pokazatelji
- Audiovizualna (video) djela u prometu 2000. - 2004. - osnovni pokazatelji
- Audiovizualna (video) djela u prometu 2000. - 2004. - osnovni pokazatelji

- Kinematografija u 2011. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2010. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2009. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2008. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2007. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2006. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2005. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2004. - razrađeni pokazatelji
- Kinematografija u 2003. - razrađeni pokazatelji
 
METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka
 

Podaci su rezultat obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju kinematografi na Godišnjem izvještaju kinematografa (obrazac KINO-1), ustanove/poduzeća za proizvodnju filmova na Godišnjem izvještaju o proizvodnji filmova (obrazac KINO-2), poslovni subjekti za promet filmova na Godišnjem izvještaju o prometu dugometražnih filmova (obrazac KINO-5) i izdavači videodjela na Godišnjem izvještaju o audiovizualnim djelima (obrazac NKL-5/1). Podaci o proizvodnji TV filmova prikupljaju se na Godišnjem izvještaju televizije (obrazac TV-1).

Obuhvat i usporedivost
 

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su kinematografi, ustanove/poduzeća za proizvodnju filmova, poslovni subjekti za promet filmova, izdavači videodjela i televizijski centri na području Republike Hrvatske. Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

Definicije i objašnjenja
 
Kinematografom
se smatra dvorana ili otvoreni prostor opremljen uređajima za javno prikazivanje filmova.
 
Stalni kinematografi prikazuju filmove u stalnoj dvorani koja je opremljena kinoprojektorom, filmskim platnom i sjedalima.
 
Ljetni kinematografi prikazuju filmove na otvorenome stalnom prostoru.
 
Kinematografska predstava
jest javno prikazivanje filmskog programa, projekcija cjelovečernjega dugometražnog filma, s dodatkom ili bez njega, koja traje oko 120 minuta.
 
Poduzeća za proizvodnju filmova i televizijski centri proizvode dugometražne i kratkometražne filmove samostalno ili u koprodukciji.
 
Audiovizualna djela (filmovi i videofilmovi) jesu kinematografska i slična djela koja se u svom stvaranju koriste postupkom analognim kinematografiji, bez obzira na tehniku snimanja i sadržaj.

Teritorijalni ustroj
 

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2013.

Kratice
mm
NN
SAD milimetar
Narodne novine
Sjedinjene Američke Države
 
Znakovi

-  nema pojave

(K.R., 12.03.2013)