Statistika kulture: stanje, usklađivanje s EU i glavni problemi


Sadašnje stanje

Podaci o kulturi prate se preko istraživanja Državnog zavoda za statistiku:

Godišnja istraživanja

- Godišnji izvještaj umjetničkog stvaralaštva i reproduktivnog izvođenja
- Godišnji izvještaj televizije
- Godišnji izvještaj radija
- Godišnji izvještaj kinematografa
- Godišnji izvještaj o proizvodnji filmova
- Godišnji izvještaj o uvozu i izvozu filmova
- Godišnji izvještaj o prometu dugometražnih filmova
- Godišnji izvještaj o knjigama i brošurama
- Godišnji izvještaj o novinama
- Godišnji izvještaj o časopisima
- Godišnji izvještaj o komercijalnoj eksploataciji videosnimaka
- Godišnji izvještaj o zvučnim snimkama

Svake treće godine

- Izvještaj arhiva
- Izvještaj pučkih otvorenih učilišta i domova kulture
- Izvještaj muzeja, muzejskih zbirki i zbirki
- Izvještaj športskih, šahovskih i lovačkih udruga
- Izvještaj udruga tehničke kulture.

Svake pete godine

- Izvještaj zooloških i botaničkih vrtova, nacionalnih parkova i sl.
- Izvještaj udruga kulturno-umjetničkog amaterizma

Podaci se dostavljaju Unesco-u prema njihovim upitnicima.

Podaci o financiranju kulture ne prikupljaju se statističkim istraživanjima u DZS, nego njima raspolažu odgovorna ministarstva.


Mjere daljnjeg usklađivanja s Europskom Unijom

Prema stajalištu Državnog zavoda za statistiku, za daljnje usklađivanje hrvatske kulturne statistike s Europskom Unijom potrebno je:

- Poboljšati obuhvat na područje kulturne djelatnosti pravnih subjekata čija glavna djelatnost nije kultura;
- Prikupiti podatke o participaciji u kulturi;
- Iz sekundarnih izvora prikupiti financijske pokazatelje u kulturi.

Rokovi za postizanje usklađenosti ovise o osiguravanju svih potrebnih resursa, te stručne i tehničke pomoći.


Glavni problemi

- Nedostatak registra pravnih subjekata koji se bave kulturnom djelatnosti kao sporednom.
- Nedostatak potrebnih resursa za osmišljavanje ankete o participaciji u kulturi i njezino provođenje na uzorku.
- Nedostatak objedinjenih evidencija i informacija o sekundarnim izvorima financiranja kulture, koje se provodi iz različitih izvora i na različitim administrativnim razinama.