Poredbeni i zbirni pregledi zatvorenih prostora (dvorana i prostorija bez značajki dvorana) u Hrvatskoj


Poredbeni i zbirni pregled sastoji se od petnaest različitih tablica u koje su smješteni podaci o zatvorenim prostorima za potrebe govorenoga, glazbenog i plesnog kazališta i za potrebe koncerata ozbiljne glazbe.

Prvih pet tablica poredbenih pregleda načinjene su prema kategorizaciji po kazališnom kriteriju, po koncertnom kriteriju, po kriteriju vrsta ustanova i po kriteriju rasporeda naselja. U svakoj tablici nalaze se ista 233 zatvorena prostora, ali su izlistani prema posebnom kriteriju te tablice.

Sljedećih devet tablica su zbirne tablice. Prikazuju zbirove zatvorenih prostora razmještene u tablice načinjene križanjem kategorija.

Zadnja tablica pod brojem 15 prikazuje odgovore ustanova i organizacija na nekvantitativna i otvorena ručno obrađena pitanja.

Potrebno je naglasiti da se podaci i zbirovi u tablicama ne smiju smatrati konačnim: oni oslikavaju stanje zatvorenih prostora samo za omeđeno vremensko razdoblje, od 1. srpnja do 1. prosinca 2002., u kojem su prikupljani. Projekt "Scenski i koncertni prostori" je longitudinalni projekt, on se ne gasi objavljivanjem studije ili prezentacijom na Web-u već ostaje otvoren za daljnje razvijanje baze podataka. Unošenjem novih dvorana u bazu, ili izmjenom zastarjelih podataka, izmijenit će se raspored podataka i svaki prikazani zbroj u tablicama.


Tablica 1. Raspored zatvorenih prostora prema županijama
Tablica 2. Raspored zatvorenih prostora prema kazališnom kriteriju
Tablica 3. Raspored zatvorenih prostora prema koncertnom kriteriju
Tablica 4. Raspored zatvorenih prostora prema kriteriju pet vrsta ustanova i organizacija u čijem su sastavu zatvoreni prostori
Tablica 5. Raspored zatvorenih prostora prema sustavu centralnih naselja
Tablica 6. Zbirni pregled zatvorenih prostora prema sustavu centralnih naselja
Tablica 7. Hrvatski gradovi i naselja koji posjeduju zatvoreni kazališni prostor
Tablica 8. Hrvatski gradovi i naselja koji posjeduju zatvoreni koncertni prostor
Tablica 9. Hrvatski gradovi i naselja prema pet vrsta ustanova u koje spada zatvoreni prostor
Tablica 10. Županije prema kategorijama prostora po kazališnom kriteriju
Tablica 11. Županije prema kategorijama prostora po koncertnom kriteriju
Tablica 12. Županije prema pet vrsta ustanova u koje spada zatvoreni prostor
Tablica 13. Pet vrsta ustanova i kazališni kriterij
Tablica 14. Pet vrsta ustanova i koncertni kriterij
Tablica 15. Odgovori ustanova i organizacija na nekvantitativna pitanja upitnika.
 

(I.P., 14.01.2009)