Fondacije


 Pollock – Krasner Foundation, Inc.

863 Park Avenue  
New York, NY 10021  
USA

tel: 212-517-5400
fax: 212-288-2836

email: kbuitrago@pfk.org
web: www.pkf.org

Opis: Pollock – Krasner Foundation, Inc. usko je specijalizirana fondacija koja pomaže umjetnicima s financijskim poteškoćama.

Programi: Fondacija dodjeljuje stipendije umjetnicima koji su dulje vrijeme prisutni na umjetničkoj sceni u području slikarstva, kiparstva i grafike (to ne uključuje fotografiju, video, performans i film). pomaže pri unajmljivanju prostora za umjetnički rad kao i nabavu materijala, pokrivanja zdravstvenog osiguranja i troškova života. Osnovni kriterij pri dodjeli stipendija su umjetnička vrijednost težina financijske situacije.

Geografsko područje: međunarodni kontekst